Stroometiket

Hoe werd uw stroom in 2020 opgebouwd? 
Op het stroometiket ziet u in één oogopslag welke energiebronnen zijn gebruikt in de door ons geleverde stroom. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is verantwoordelijk voor het toezicht op deze gegevens.

Hoe stelt Powerhouse uw stroometiket samen? 
Powerhouse is uw elektriciteitsleverancier. In het stroometiket ziet u onder het kopje ‘Powerhouse mix’ de totale samenstelling van stroom die Powerhouse in 2020 aan haar klanten heeft geleverd, dit is inclusief klanten die via GvO’s verduurzamen. Onder het kopje Essent NV-mix ziet u welke energiebronnen in 2020 zijn gebruikt door alle leveranciers die in 2020 deel uitmaakten van de Essent Groep. Onder het kopje gewone stroom ziet u alle stroom die niet verduurzaamd wordt via GvO’s en een samenstelling heeft die gelijk is aan de stroom met de gemiddelde Essent grijze mix. Het stroometiket is samengesteld conform de berekeningsmethode van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).