Tarieven Opslag Duurzame Energie per 2020 flink omhoog

Per 1 januari 2020 gaan de ODE-tarieven zeer waarschijnlijk behoorlijk omhoog. Dit om duurzaam gedrag bij bedrijven af te dwingen, wat in lijn ligt met afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Met name het MKB+ en grootzakelijk bedrijfsleven gaan dit in hun portemonnee voelen: de kosten voor energie gaan met tienduizenden en soms zelfs tonnen euro’s omhoog! Wat de nieuwe ODE-tarieven worden, hoeveel euro’s u extra gaat betalen en wat u ertegen kunt doen, leest u in deze whitepaper.