Noodvermogen

De waarde van flexibiliteit op de energiemarkt
Wanneer krijg ik een vergoeding voor Noodvermogen?

Wie een vergoeding krijgt voor noodvermogen leveren aan TenneT, stelt elektriciteit flexibel beschikbaar. Dit wordt veelal gedaan door partijen die in korte tijd hun afname van elektriciteit sterk kunnen verminderen of de productie van elektriciteit juist snel kunnen verhogen. Andere mogelijkheid is het verbruik van energie te vergroten of de productie van elektriciteit te verlagen.

Op jaarbasis verdienen deelnemers van Noodvermogen tussen de:

0
per MW

en

0
per MW

Hoe het werkt?

Twee soorten vergoedingen

Beschikbaarheidsvergoeding

Er volgt een vaste beschikbaarheidsvergoeding wanneer je elektriciteit beschikbaar stelt voor TenneT. Dit is een maandvergoeding. Powerhouse biedt de beschikbaarheid aan op een veiling bij TenneT. De hoogte van de prijs, is afhankelijk van de marktontwikkeling.

Variabele vergoeding

Wanneer er een afroep plaatsvindt, wordt er ook een variabele vergoeding uitbetaald. De variabele vergoeding geldt per geleverde megawattuur en is gemiddeld 300 euro per MWh.  Omdat het noodvermogen maar een aantal keer per jaar wordt afgeroepen, is de beschikbaarheidsvergoeding vaak de belangrijkste drijfveer voor deelnemers.

Praktisch voorbeeld

Bedrijf X heeft in de maand januari met 1 megawatt deelgenomen in de pool en ontvangt aan het einde van de maand een vergoeding voor de megawatt die beschikbaar is gesteld.

Het bedrijf heeft op 16 januari een activatie gehad en leverde die dag een uur lang 1 megawatt. Het bedrijf ontvangt hiervoor 300 euro per megawatt uur, die bij de beschikbaarheidsvergoeding wordt opgeteld.

Resultaat

De beschikbaarheidsvergoeding is 5000 euro. Dat maakt 5000 euro + 300 euro = 5300 euro.

Vrijwillige deelname aan Noodvermogen

Klanten kunnen ook op vrijwillige basis deelnemen aan een afroep en kiezen voor noodvermogen comfort. Daarvoor ontvang je bijvoorbeeld 100 euro extra per beschikbaar gestelde megawatt uur. Met deze deelname ben je niet verplicht om noodvermogen te leveren.

Meedoen met onze Noodvermogen pool

Aan een noodvermogen pool nemen meerdere bedrijven uit verschillende industrieën deel. Ieder bedrijf heeft zijn eigen regelvermogen en tijden. Als deelnemend bedrijf hoef je geen actieve rol te vervullen. Op het moment dat noodvermogen wordt geactiveerd, ontvang je automatisch een schakelinstructie. Powerhouse levert hiervoor hard- en software. 

Voor iedereen die deelneemt aan de noodvermogen pool, staat continuïteit van het eigen productieproces voorop. Daarom kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het maximum aantal uur dat kan worden afgeschakeld of het maximum aantal keer in een periode. U kunt maandelijks variëren in het aantal MW noodvermogen dat u per dag beschikbaar stelt. Zo behoudt u de volledige regie over uw WKK, aggregaat of installatie. Powerhouse biedt dagelijks vermogen aan bij TenneT op basis van de beschikbaarheid van de deelnemers in de noodvermogen pool.