Powerhouse levert ruim drie jaar noodvermogen aan TenneT. Een terugblik

Sinds mei 2018 leveren de deelnemers uit de noodvermogenpool van Powerhouse noodvermogen aan TenneT. Het product bestond al langer, maar de interesse in noodvermogen is pas een paar jaar echt gaan groeien. Ook bij Powerhouse zagen we steeds meer behoefte aan flexibiliteit als gevolg van de energietransitie. We beschouwden dit als een kans voor ons en voor onze klanten om hier een bijdrage aan te leveren. De verwachting was dat de behoefte nog verder zou groeien en dat bleek ook zo te zijn.

De vergoeding die uit de veiling rollen en die TenneT aan deelnemers betaalt, is gestegen. De prijzen zijn op dit moment nog steeds gunstig. Tussen 2018 en 2021 is het even ingezakt, daarna leefde de vraag weer op. Voor energie wordt op dit moment een hoge prijs betaald en dat heeft een positieve invloed op deelnemers die bijdragen aan de flexibilisering van het energiesysteem. De prijzen zijn net als de energiemarkt redelijk volatiel. Momenteel levert een MW opregelend Noodvermogen een deelnemer ruim 50.000 euro per jaar op, maar dit is ook wel eens de helft geweest. 


40 keer

Op jaarbasis zet TenneT nu zo’n veertig keer noodvermogen in. Dit aantal wordt verdeeld over alle deelnemende noodvermogenpools. Voor de deelnemers aan de noodvermogenpool van Powerhouse –dat zijn er inmiddels 120- houdt dit in dat we gemiddeld minder dan één keer per maand worden afgeroepen. Sommige deelnemers leveren zowel opregelend als afregelend vermogen, afhankelijk van wat ze kunnen leveren.


Op- en afregelend vermogen

De vraag naar opregelend noodvermogen is net als bij onze start in 2018 nog altijd groter dan de vraag naar afregelend noodvermogen. Een deelnemer uit de noodvermogenpool van Powerhouse wordt zo’n vijf tot tien per jaar gevraagd opregelend vermogen te leveren en één tot vijf keer voor afregelend vermogen. Valt een energiecentrale uit, dan is er significant meer noodvermogen nodig en dat verklaart de hogere vraag naar opregelend noodvermogen. Inmiddels zien we de inzet van afregelend vermogen stijgen, al wordt dit nog steeds minder vaak ingezet dan opregelend noodvermogen. Weet je het verschil tussen op- en afregelend vermogen niet precies? In dit artikel leggen we het uit. https://powerhouse.net/producten/noodvermogen/


Nooit twee keer achter elkaar

Ben je als deelnemer gevraagd noodvermogen te leveren, dan duurt dit maximaal een uur. Daarna word je zes uur niet afgeroepen, zodat altijd rekening wordt gehouden met processen in een bedrijf. Ook al is nog nooit voorgekomen dat we na zes uur opnieuw de vraag kregen noodvermogen te leveren, hebben we de garantie dat het nooit kan gebeuren wel laten inbouwen voor onze deelnemers.


Steeds meer datacenters

We zeiden al dat de inzet van noodvermogen in het algemeen toeneemt. Tuinders, ziekenhuizen en bedrijven met een grote noodstroomvoorziening deden van oudsher al mee. Datacenters sluiten zich nu steeds vaker aan. Dat zijn typische bedrijven met data die altijd beschikbaar moet zijn. Daarom schaffen ze een noodstroomvoorziening aan. Zij willen niet afhankelijk zijn op het moment van een stroomstoring, ook al komen die in Nederland gelukkig zelden voor.


Motivatie

Bij Powerhouse hebben we gemerkt dat sommige bedrijven het in eerste instantie nog spannend vinden om noodvermogen te leveren. Ze denken dat er een impact kan zijn op het bedrijf. Daar is geen sprake van, zo lang we slim gebruik maken van de flexibiliteit die beschikbaar is in de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van buffers of een eigen elektriciteitsvoorziening. De laatste paar jaar zien we het leveren van noodvermogen steeds meer gemeengoed worden. Bedrijven zien dat de energietransitie van invloed is op het energiesysteem en dat steeds meer deelnemers nodig zijn om het net stabiel te houden. Met het leveren van noodvermogen zorgen we voor meer flexibiliteit in het elektriciteitsnetwerk.


Toekomst

Op dit moment spelen de traditionele energiecentrales nog een grote rol bij het in balans houden van het netwerk. Hoe verloopt dat zodra er minder energiecentrales zijn? Dat kunnen we nu nog niet precies zeggen, maar flexibiliteit van eindverbruikers maakt het in ieder geval mogelijk om steeds grotere hoeveelheden duurzame energie in te passen. Voor deelnemers is er natuurlijk ook altijd een financiële motivatie tot deelname geweest.


Activeren

Bij Powerhouse blijven we ons samen met de deelnemers sterk maken voor stabilisering van het elektriciteitsnetwerk. Voor de activatie hoef je als gebruiker niets te doen, je ontvangt een e-mail of SMS-bericht ter kennisgeving. Heb je interesse in deelname aan de noodvermogenpool van Powerhouse? Laat het ons weten. https://powerhouse.net/contact/