Wat is noodvermogen?

Wat is het precies?

Wat is noodvermogen?

De elektriciteit die we tot onze beschikking hebben, kent pieken en dalen. Dat heeft te maken met het gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Soms is het verschil tussen consumptie en productie te groot. Om te voorkomen dat er ‘kortsluiting’ ontstaat op het nationale energienetwerk worden er vergoedingen uitgekeerd aan bedrijven met installaties die extra kunnen produceren of meer kunnen consumeren. 

Noodvermogen TenneT

Bij het inzetten van noodvermogen doet TenneT een beroep op een marktpartij. Zo’n marktpartij is in korte tijd in staat consumptie of productie van energie aan te passen. Powerhouse is één van deze marktpartijen. De noodvermogenpool van Powerhouse telt inmiddels meer dan honderd deelnemende bedrijven. Een bedrijf is geschikt voor deelname als het over apparatuur met een flexibel vermogen beschikt. Dit flexibele vermogen kan in consumptie of productie minimaal 300 kilowatt elektriciteit aan- of uitzetten. 

Opregelend en afregelend noodvermogen

We kennen twee verschillende soorten noodvermogen, die we hieronder toelichten:

1. Opregelend noodvermogen

2. Afregelend noodvermogen  

Opregelend noodvermogen

Bij opregelend noodvermogen is er een tekort in het elektriciteitsnet en kan een bedrijf de energieproductie verhogen af de afname reduceren. Een goed voorbeeld van deelnemers zijn tuinders die een flexibele belichting hebben en tijdelijk minder energie afnemen.

Afregelend noodvermogen

In het geval van afregelend vermogen is sprake van een overschot in het elektriciteitsnet. Een bedrijf kan worden gevraagd tijdelijk minder energie op te wekken. Andere mogelijkheid is het verbruik van energie te vergroten. Dat kan door energie op te slaan in batterijen, maar u kunt ook denken aan het  vrieshuis dat de temperatuur een paar graden extra onder nul laat zakken. Een ander voorbeeld is een waterschap dat extra water wegpompt met gemalen.

Dit soort processen kennen altijd een boven- en een ondergrens. Tussen de twee grenzen is sprake van speelruimte. Powerhouse zoekt samen met klanten naar de bedrijfsprocessen waar een natuurlijke bufferopslag aanwezig is en helpt met het aansturen van de apparaten zonder dat het invloed heeft op het primaire bedrijfsproces.

Stroomstoring

In Nederland hebben we gelukkig zelden met het verschijnsel te maken: stroomstoringen. Toch is het beschikbaar hebben van een noodstroominstallatie een veilige en geruststellende gedachte voor onder meer ziekenhuizen en data centers. U kunt voorzieningen treffen met een dieselgenerator, een gasmotor of een accupakket. Deze voorzieningen kunt u ook inzetten voor noodvermogen zonder dat daarmee uw eigen continuïteit in het geding komt.

Noodvermogen is dus onder andere interessant voor ziekenhuizen en datacenters, voor wie nog meer?

Noodvermogen is interessant voor bedrijven die flexibel zijn in hun processen. Zij hebben bijvoorbeeld een WKK, een noodaggregaat of belichting. Denk behalve aan de datacenters, ziekenhuizen en koelvrieshuizen aan glastuinbouw en alle industrieën waar wordt gewerkt met koeling en verwarming.

Hoe kan ik meedoen met noodvermogen van TenneT?

TenneT sluit contracten af met marktpartijen voor de levering van het product noodvermogen.
Aan een noodvermogenpool nemen meerdere bedrijven uit verschillende industrieën deel. Ieder bedrijf heeft zijn eigen regelvermogen en tijden. Als deelnemend bedrijf hoef je geen actieve rol te vervullen. Op het moment dat noodvermogen wordt geactiveerd, ontvang je automatisch een schakelinstructie. Powerhouse levert hiervoor hard- en software. Voor iedereen die deelneemt aan de noodvermogenpool, staat continuïteit van het eigen productieproces voorop. Daarom kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het maximum aantal uur dat kan worden afgeschakeld

of het maximum aantal keer in een periode. U kunt maandelijks variëren in het aantal MW noodvermogen dat u per dag beschikbaar stelt. Zo behoudt u de volledige regie over uw WKK, aggregaat of installatie. Powerhouse biedt dagelijks vermogen aan bij TenneT op basis van de beschikbaarheid van de deelnemers in de noodvermogenpool.

Voor iedere deelnemende partij onderscheiden we twee proposities:

  1. U geeft aan beschikbaar te zijn op het moment dat het nodig is en daarvoor ontvangt u een beschikbaarheidsvergoeding. Uit de beschikbaarheidsvergoeding vloeit de leveringsvergoeding voort, ook wel een variabele vergoeding genoemd. Het is de vergoeding die u krijgt als het noodvermogen wordt ingezet.
  2. Tot slot kennen we de vrijwillige deelname waarbij we een signaal sturen. Deze deelname heet noodvermogen comfort. U besluit zelf wel of niet deel te willen nemen en ontvangt een vergoeding per geleverde MWh.