Noodvermogenpool

Wat is een noodvermogenpool?

Noodvermogen pool

In een noodvermogenpool bundelen verschillende partijen hun krachten om noodvermogen te leveren. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven uit de glastuinbouw, afvalenergiecentrales, industriële bedrijven, ziekenhuizen, datacenters en waterleidingbedrijven. De grootste drijfveer tot deelname aan een pool is de maandelijkse vergoeding. Deelname aan de noodvermogenpool van Powerhouse is al mogelijk voor bedrijven die af en toe 0,5 MW of meer beschikbaar hebben. Iedere noodvermogenpool heeft één beheerder. Deze beheerder sluit een leveringscontract af met netbeheerder TenneT en is ook het aanspreekpunt. In dit geval is dat Powerhouse. TenneT kan extra vermogen nodig hebben, of juist minder. Als pooldeelnemer ontvangt u een vergoeding voor het incidenteel beschikbaar stellen van de energievoorziening of noodstroomvoorziening. Hiervoor ontvangt u van ons een schakelbox. U behoudt de volledige beschikking over uw eigen energievoorziening en het bedrijfsproces wordt niet gestoord.

Geen actieve rol

In de noodvermogenpool bundelen we de beschikbare capaciteit van meerdere bedrijven uit verschillende industrieën met ieder hun eigen regelvermogen en tijden. Hiermee verlagen we het risico in de pool. Een actieve rol vervullen in het leveren van noodvermogen is niet nodig. Bij activatie van noodvermogen ontvangt u automatisch een schakelinstructie. Powerhouse levert hiervoor de benodigde hard- en software. Met hun deelname vervullen de pooldeelnemers ook een maatschappelijke functie, omdat ze meehelpen het landelijke elektriciteitsnetwerk in balans te houden.

Zo werkt het:

Powerhouse zorgt voor aansluiting op de systemen van Tennet en neemt dagelijks deel aan de veiling van TenneT. Op het moment dat noodvermogen moet worden ingezet, bekijkt TenneT om hoeveel noodvermogen het gaat en welke pool dit noodvermogen gaat leveren. Kiest TenneT voor Powerhouse, dan ontvangen we per direct een signaal dat we onmiddellijk doorzetten aan onze deelnemers. Zij worden per sms of per e-mail geïnformeerd. Gelijktijdig sturen we een schakelinstructie naar de schakelbox van de deelnemers. De schakelbox weet op dat moment dat bijvoorbeeld extra vermogen moet worden geleverd. U kunt een extra check laten inbouwen zodat nog eens wordt gekeken of aan alle voorwaarden is voldaan om op een veilige manier extra energie te leveren. De activatie duurt maximaal een uur. Op het moment dat u een signaal ontvangt, heeft u vijftien minuten om naar het afgesproken vermogen te gaan. Kiest u voor de propositie comfort (vrijwillige deelname) dan geldt hetzelfde alleen zijn er dan geen consequenties op het moment dat niet is geleverd. In uw bedrijfsprocessen hoeft u met de activatie geen rekening te houden.

We zien iemand achter zijn bureau zitten. De persoon krijgt een SMS binnen op zijn telefoon. Er vindt een noodvermogen activatie plaats. De warmtekrachtkoppeling gaat van 1700 kW naar 2400 kW.  

Meetdata

Is de activatie voorbij, dan vragen we de meetdata op bij uw meetbedrijf. Dat doen we door te kijken naar het energieverbruik vijf minuten voor aanvang van de activatie en het energieverbruik tijdens de activatie. Het verschil hiertussen laat zien wat u heeft geleverd.

We zien een deelnemer uit de noodvermogenpool door zijn bedrijf lopen. Hij loopt rond met zijn tablet. Op de tablet zijn pieken en dalen te zien. De persoon kan zijn meetrapport na deelname aan een activatie bekijken.

Korte periode deelnemen

Deelnemers uit de noodvermogenpool kunnen tegenwoordig ook voor een korte periode meedoen. Voorheen moesten zij bijvoorbeeld al in maart aangeven of ze de hele maand april wilden deelnemen. Dat terwijl de teeltwisseling halverwege de maand kan vallen. Ook kan midden in de maand onderhoud aan de motor van de WKK nodig zijn. Nu wordt de beschikbaarheid op dag basis aangeboden. U kunt een contract sluiten voor een jaar en binnen dat jaar aangeven op maandag met 1 MW beschikbaar te zijn, op dinsdag met 2 MW en de rest van de week met 0. U kunt dit via de portal managen. In de basis zeggen de meeste deelnemers op voorhand dat ze een hele maand willen deelnemen. De beschikbaarheid is vervolgens dagelijks aanpasbaar. Zo kan iedereen naar behoefte deelnemen.  

Meer weten?

Uw accountmanager bij Powerhouse kan samen met u de optimale beschikbaarheid in kaart brengen en helpen met het instellen van de uitvoering.