Vergoeding noodvermogen

Hoe ziet de vergoeding voor noodvermogen leveren aan TenneT eruit?

Wanneer krijg ik een vergoeding voor het leveren van noodvermogen aan TenneT?

Wie een vergoeding krijgt voor noodvermogen leveren aan TenneT, stelt elektriciteit flexibel beschikbaar. Dit wordt veelal gedaan door partijen die in korte tijd hun afname van elektriciteit sterk kunnen verminderen of de productie van elektriciteit juist snel kunnen verhogen. Andere mogelijkheid is het verbruik van energie te vergroten of de productie van elektriciteit te verlagen.

Op jaarbasis verdienen deelnemers van Noodvermogen tussen de:

0
per MW

en

0
per MW

Wat bepaalt de hoogte van mijn vergoeding voor het leveren van Noodvermogen?

Wie noodvermogen levert, krijgt elke maand een vergoeding. Levert u ook noodvermogen op basis van incidentele afroep, dan ontvangt u een extra variabele vergoeding. De hoogte hangt af van het aantal MW en de dagen waarop u beschikbaar bent. Om mee te kunnen doen met noodvermogen, moet een bedrijf minimaal 20 MW beschikbaar kunnen stellen. Daar komen de meeste bedrijven niet aan en daarom kent Powerhouse een noodvermogenpool. Bedrijven kunnen al deelnemen in de pool wanneer zij af en toe 0,5 MW of meer beschikbaar kunnen stellen. 

Twee soorten vergoedingen

Bent u deelnemer in de noodvermogenpool van Powerhouse? Er gelden twee soorten proposities:

Beschikbaarheidsvergoeding

U krijgt een vaste beschikbaarheidsvergoeding omdat u elektriciteit beschikbaar stelt wanneer nodig. Dit is een maandvergoeding. Powerhouse biedt de beschikbaarheid aan op een veiling bij TenneT. De hoogte van de prijs, is afhankelijk van de marktontwikkeling. U ontvangt een variabele vergoeding indien u afgelopen maand daadwerkelijk bent afgeroepen. De variabele vergoeding geldt per geleverde megawatt uren en is gemiddeld 300 euro per MWh. U krijgt een melding dat u bent geactiveerd. Omdat het noodvermogen maar een aantal keer per jaar wordt afgeroepen, is de beschikbaarheidsvergoeding vaak de belangrijkste drijfveer voor deelnemers.

Variabele vergoeding - Noodvermogen comfort

U kunt ook op vrijwillige basis deelnemen aan een afroep en kiezen voor noodvermogen comfort. Daarvoor ontvangt u bijvoorbeeld 100 euro extra per megawatt uur. Met deze deelname bent u niet verplicht om noodvermogen te leveren.

Opbrengst

Op jaarbasis komt de vergoeding voor een deelnemer aan de eerste propositie neer op een inkomen van ongeveer 33.000 euro tot 75.000 euro per MW. Zie hieronder een praktisch voorbeeld hoe de vergoeding tot stand komt.

Praktisch voorbeeld

Bedrijf X heeft in de maand januari met 1 megawatt deelgenomen in de pool en ontvangt aan het einde van de maand een vergoeding voor de megawatt die beschikbaar is gesteld.

Het bedrijf heeft op 16 januari een activatie gehad en leverde die dag een uur lang 1 megawatt. Het bedrijf ontvangt hiervoor 300 euro per megawatt uur, die bij de beschikbaarheidsvergoeding wordt opgeteld.

Resultaat

De beschikbaarheidsvergoeding is 5000 euro. Dat maakt 5000 euro + 300 euro = 5300 euro.

Veilingresultaat

Powerhouse ontvangt als leverancier van noodvermogen de beschikbaarheidsvergoeding van TenneT die we op de veiling hebben aangeboden. Dit is een vaste vergoeding die per maand wordt betaald. We bepalen zelf welke vergoeding we op de veiling aanbieden. De kans op succes is het grootst wanneer we een lage beschikbaarheidsvergoeding aanbieden. Daarin zoeken we continu de juiste balans. Natuurlijk willen we zoveel mogelijk uren meedoen op de veiling en tegelijkertijd een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren.

Lagere energierekening

Met deelname aan de noodvermogenpool verlaagt een deelnemer de maandelijkse energielasten. De vergoeding en de opbrengst worden namelijk verrekend in de energierekening. Heeft een bedrijf een contract bij een andere energieleverancier, dan kan het bedrijf nog steeds deelnemen in de noodvermogenpool van Powerhouse. In dat geval keert Powerhouse de vergoeding separaat uit.  

Meedoen met onze Noodvermogen pool

Aan een noodvermogen pool nemen meerdere bedrijven uit verschillende industrieën deel. Ieder bedrijf heeft zijn eigen regelvermogen en tijden. Als deelnemend bedrijf hoef je geen actieve rol te vervullen. Op het moment dat noodvermogen wordt geactiveerd, ontvang je automatisch een schakelinstructie. Powerhouse levert hiervoor hard- en software. 

Voor iedereen die deelneemt aan de noodvermogen pool, staat continuïteit van het eigen productieproces voorop. Daarom kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met het maximum aantal uur dat kan worden afgeschakeld of het maximum aantal keer in een periode. U kunt maandelijks variëren in het aantal MW noodvermogen dat u per dag beschikbaar stelt. Zo behoudt u de volledige regie over uw WKK, aggregaat of installatie. Powerhouse biedt dagelijks vermogen aan bij TenneT op basis van de beschikbaarheid van de deelnemers in de noodvermogen pool.