Noodvermogen

Verdien geld aan je flexibiliteit
Het handhaven van de balans van het elektriciteitsnetwerk

De elektriciteit die we tot onze beschikking hebben, kent pieken en dalen. Dat heeft te maken met het gebruik van duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Soms is het verschil tussen consumptie en productie te groot. We willen voorkomen dat ‘kortsluiting’ ontstaat op het nationale energienetwerk. Daarom worden vergoedingen uitgekeerd aan bedrijven met installaties die extra elektriciteit kunnen produceren of meer kunnen consumeren.

Wat is noodvermogen?

Het verschil tussen de consumptie en de productie van elektriciteit wordt soms te groot. Daarom houdt transmissienetbeheerder TenneT reserves aan. Eén van die reserves is noodvermogen. Powerhouse is één van de partijen die noodvermogen levert samen met deelnemende bedrijven. De deelnemers kunnen opregelend en afregelend noodvermogen leveren en ontvangen daarvoor een vergoeding.

Verdienpotentieel noodvermogen

Wie besluit elektriciteit flexibel beschikbaar te stellen in een noodvermogenpool, krijgt daarvoor een vergoeding. De totale hoogte van de vergoeding voor deelname, hangt af van de vraag of je wel of niet op incidentele afroep noodvermogen levert. Daarom bestaan er een beschikbaarheidsvergoeding en een variabele vergoeding. Met deelname aan de noodvermogenpool bespaart een deelnemer op zijn of haar maandelijkse energielasten.

De noodvermogenpool

Bedrijven die deelnemen in een noodvermogenpool van Powerhouse, ontvangen daarvoor een vergoeding. Bedrijven die af en toe 0,5 MW of meer beschikbaar hebben, kunnen deelnemen.
Deelnemers aan de noodvermogenpool ontvangen een sms of e-mail op het moment dat noodvermogen wordt geactiveerd. Zij hoeven geen actieve rol te vervullen.  

Terugblik op ruim drie jaar noodvermogen

In 2018 ontstond steeds meer behoefte aan flexibiliteit als gevolg van de energietransitie. Powerhouse startte met het leveren van noodvermogen. De hoogte van de vergoeding voor het leveren van noodvermogen, wisselt. Op dit moment wordt een hoge prijs voor energie betaald en dat heeft een positieve invloed op deelnemers. De deelnemers aan de noodvermogenpool van Powerhouse worden gemiddeld minder dan één keer per maand afgeroepen.

Lees meer over noodvermogen: