WKK weer interessanter

De WKK is weer interessanter geworden en dat biedt kansen. Door de daling van de gasprijzen, de hogere belastingen voor elektriciteit en de fluctuaties in de markt stijgt de WKK productie.

 

Stijgende productie in 2019

Uit de cijfers van de Energiemonitor Glastuinbouw, die de Wageningen University and Research (WUR) jaarlijks uitbrengt, blijkt dat de WKK’s in Nederland 10,5 TWh aan elektriciteit produceerden. Dit staat gelijk aan 9% van het nationale stroomverbruik. Dit is een record aandeel. Ook blijkt uit deze cijfers dat de WKK voornamelijk wordt ingezet voor eigen gebruik. 44% van de gehele productie behielden de tuinders zelf en op de gunstige momenten werd 56% aan het net geleverd voor de nationale consumptie. Echter wanneer de sparkspread gunstig is, wordt het interessanter om elektriciteit terug te leveren aan het net.

 

Wat betekent een gunstige sparkspread?

De Spark Spread is de bruto marge die een WKK producent maakt door het verkopen van elektriciteit en het inkopen van de benodigde hoeveelheid gas. In de WKK wordt immers gas verbrand om elektriciteit op te wekken. Een lage gasprijs en een hoge elektriciteitsprijs zijn daarom in het voordeel van de WKK. De Spark Spread verhoudingen voor de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024 waren de afgelopen tijd zeer gunstig. Powerhouse kan haar klanten helpen om op de juiste momenten te acteren.

 

De fluctuaties van de markt – extra potentieel WKK

Het neveneffect van de energietransitie is een “instabieler” netwerk. Deze extreme schommelingen brengen kansen mee voor de WKK. WKK houders kunnen door het verhandelen van flexibiliteit op de verschillende energiemarkten als noodvermogen, intraday en onbalans, een voordeel creëren. Hier kunnen lucratieve prijzen ontstaan. Powerhouse biedt toegang tot deze markten en helpt haar klanten om deze kansen goed te benutten.