Winter is coming… het effect op de energiemarkt

Er is in het nieuws bijna geen ontkomen aan. Er komt een flinke winterse bui onze kant op met veel sneeuw en soms erg lage temperaturen. Wat gaat dit betekenen voor de energiemarkt?

 

De belangrijkste variabele in dit verhaal is de duur van de koude periode, deze is nog niet helemaal duidelijk. Hoe langer het koud is, hoe meer de vraag naar aardgas zal stijgen. Dit heeft direct effect op de storage. Als er een meer dan gemiddeld beroep op de storage wordt gedaan kan dat leiden tot extra vraag in de zomer. En dat leidt dan weer naar hogere prijzen in de zomermaanden.

Op dit moment zijn er sterke prijseffecten zichtbaar in de huidige maand en voor de aankomende maand, maart. Daarnaast is het zeer waarschijnlijk dat als gevolg van het winterse weer de spotprijzen zullen gaan stijgen; de vraag gaat immers toenemen.

Mocht de duur van het winterse weer meevallen, dan zal dit ook terug te zien zijn in de energieprijzen. De onzekerheid zit hem dus op dit moment in de weersvoorspellingen en dan met name de duur van de koude periode.