Wiebes verbiedt Groningen gas 2022

Vanaf oktober 2022 is het voor de negen grootste industriële gasverbruikers verboden om nog laagcalorisch gas (‘Groningen gas’) te verbruiken. Om dit te bereiken is een wetsvoorstel in de maak. Dit schreef minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 3 december jl. in een brief aan de Tweede Kamer. De negen grootverbruikers verbruiken allemaal meer dan 100 miljoen m3 gas per jaar. Voor andere grootverbruikers van Groningen gas komt er, zoals het er nu naar uitziet, geen verbod per 2022. Deze grootverbruikers zullen wel van het gas af moeten, maar krijgen meer tijd om te verduurzamen. Verduurzaming krijgt hierbij dus voorrang boven omschakeling naar hoogcalorisch gas. Met deze maatregelen wil de overheid een extra impuls geven aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

 

Daarnaast wordt er een nieuwe stikstoffabriek gebouwd en zal GTS vanaf 2020 extra stikstof in gaan kopen. Met stikstof kan het buitenlands hoogcalorisch gas worden omgezet in laagcalorisch gas, zodat de leveringszekerheid van gas niet in gevaar komt. Omdat er meer stikstof beschikbaar komt dan verwacht, is de druk op de industrie om versneld af te bouwen iets minder urgent dan aan het begin van dit jaar werd voorspeld. Dit is dus goed nieuws voor de industrie, omdat grootverbruikers (behalve de negen grootste) hierdoor meer tijd krijgen om te investeren in duurzame alternatieven.

 

Uiterlijk in april 2019 zal minister Wiebes de Tweede Kamer een update geven over de voortgang van de maatregelen om het Groningen-gas af te bouwen. Dan zal ook duidelijk worden of de overheid nog met aanvullende maatregelen voor de industriële grootverbruikers komt.

 

Kijk voor meer informatie op Kamerbrief afbouw Groningen gas.