Prijsontwikkeling gas in december

Verschillende factoren beïnvloeden de prijsontwikkeling van gas. De december maand kan met een aantal onderwerpen, zoals de storages of olie, van grote invloed zijn op de richting van de gasmarkt. Op zowel de korte als lange termijn.

 

Het effect van olie

Normaliter heeft olie effect op de prijsontwikkeling en prijsvorming van gas. Op dit moment is de invloed van olie wat minder, maar dit is hoogstwaarschijnlijk van tijdelijke zaak. Een significant deel van de lange termijn gascontracten zijn nog steeds olie-geïndexeerd.

Wat speelt er nu in de oliemarkt? De beperkende maatregelen van de OPEC+, een uitbreiding van het OPEC oliekartel met Rusland en nog wat kleinere olieproducerende landen, beïnvloeden nu vooral de olieprijs. Zij hebben geacteerd op de dalende vraag door Corona. Er is toen besloten de productie te beperken naar 7.7 miljoen vaten per dag en hierdoor ligt de prijs nu hoger dan een maand geleden. Die beperking zou in januari verder omlaag worden gebracht naar 5.7 miljoen vaten per dag. Begin december wordt beslist of de productie wordt aangepast of het huidige niveau wordt gehandhaafd. De beslissing hierover kan effect hebben op de olieprijs. De markt anticipeert al hierop en dat is de reden dat de olieprijs de laatste weken omhoog is gegaan.

Ook als de Corona-maatregelen kunnen worden versoepeld en de mobiliteit op wereldschaal weer zal toenemen, verwacht men een prijsopdrijvend effect op de olieprijs. De vraagkant zal dan immers toenemen.

 

Liquid Natural Gas (LNG)

De spread tussen Azië (EAX) en Europa (TTF) is kleiner aan het worden. Aan beide kanten kruipen de beurzen naar elkaar toe. In Azië is de spread wat aan het dalen, in Europa aan het stijgen. Voorlopig is de spread nog steeds in het voordeel van Azië, maar dat kan snel veranderen. Bijvoorbeeld bij, opnieuw, een warme winter in Azië (vooral China en Japan). En wanneer het hier lang koud blijft, wat lastig te voorzien is, dan verdwijnt de spread als sneeuw voor de zon. Het gevolg is dat de afzet van LNG dan weer richting Europa schuift. Een hogere toevoer van LNG betekent een daling in de gasprijs. Daarbij neemt ook de productie van weer LNG toe. De productie en export van LNG in de VS zit weer in een stijgende lijn na het orkaanseizoen.

 

De correlatie van het weer en gas

Het weer is de meest dominante factor voor de prijsontwikkeling van gas op de korte en middellange termijn. Helemaal met de lage toevoer van LNG nu. De afgelopen tijd reageren de gasprijzen voor de zeer korte termijn en de rest van de winter bijna direct op veranderingen in weermodellen. Het is geen vaststaand feit, maar de correlatie is behoorlijk groot.

 

Een volle storage kan zorgen voor lage prijzen

De storages zitten nog steeds erg vol en dit heeft effect op de prijsontwikkeling van gas. Binnen Europa zijn de meeste nog voor 90% gevuld. Daarbij is de winter nog niet echt begonnen en is het niet erg koud geweest. De uitstroom begint bij “echt” koude dagen en meestal vanaf januari. Vanaf januari spelen namelijk ook contractuele en technische redenen een rol voor de uitstroom. Bij weer een warme winter, zoals afgelopen jaar, zal het prijsniveau laag zijn. Ook zal dit dan doorstromen naar lage prijzen in de zomer. Afgelopen zomer was een uitzondelijke situatie. De extreem lage gasprijzen werden veroorzaakt door een verzameling van bearish factoren. Veel LNG, een lage vraag door warm weer en nog eens extra door een lage activiteit als gevolg van de corona-crisis. De verwachting is dat het laatste zal veranderen als de vaccinaties tegen COVID-19 worden uitgerold.

 

Disclaimer