Weekvooruitzicht W38 – 22 september 2021

Beurzen nerveus en lager, prijzen energy-commodity’s stijgen

De fundamentals blijven ongewijzigd: weinig wind, lage gasvoorraden, hoge CO2 prijzen en veel onzekerheid rondom NS2. Dit betekent dat prijzen onveranderd stijgende zijn.