Weekvooruitzicht W37 – 14 september 2021

Nog geen zicht op dalende prijzen

Door het lage storagelevel gas is er veel druk op de wintergasprijzen. Er is geen zicht op LNG en de productie van Nordstream2 is onzeker. Daarnaast leveren de windmolens door het geringe windaanbod minder stroom, wat voor een extra vraag naar aardgas zorgt.