Weekvooruitzicht W30 – 27 juli 2021

Deal tussen de VS en Duitsland over Nord Stream 2, achterstand gasstorages steeds groter

Er vanuit gaande dat de wereldeconomie een trend omhoog heeft, dan is er vorig jaar een flinke
achterstand opgelopen. Deze wordt dit jaar fors ingelopen, wat leidt tot een grote vraag naar
grondstoffen, hogere grondstofprijzen en uiteindelijk ook hogere consumentenprijzen.