Wat zijn nu de grootste drivers van de elektra prijzen?

Elektra prijzen in de elektriciteitssmarkt kunnen gedurende de dag en in de week flink fluctueren. In deze blog proberen wij de correlatie te laten zien tussen de grootste drivers CO2 en kolen en het effect op de Elektra Endex End of Day prijzen.

 

Een algemeen gegeven is dat de prijs gebaseerd wordt op vraag en aanbod. Meer vraag dan aanbod zorgt dat de prijzen stijgen en vice versa. Met de elektrificatie, oftewel de toename van elektrische processen, van de afgelopen decennia lijkt deze vraag enkel te zijn toegenomen. Toch is de prijs gelijk gebleven en zelfs lichtelijk gedaald. Om erachter te komen wat de echte drivers zijn die de prijs bepalen, richten wij ons nu op de kostencomponenten. Wat bepaalt nu eigenlijk de kostprijs van elektriciteit?

 

 

Merit-order

Wie het goedkoopst produceert, verkoopt zijn homogene product het eerste. Zo werkt het ook in de energiemarkt. Duurzame energie afkomstig van wind en zon hebben, wanneer deze zijn geïnstalleerd, zo goed als geen kosten om te produceren. Zij zullen als eerste de energie verkopen wanneer zij actief zijn. Daarna volgt nucleaire energie, gevolgd door de energie van kolencentrales. Als laatste zijn de gascentrales.

Duurzame bronnen zijn onbetrouwbaarder qua levering doordat ze volledig afhankelijk zijn van het weer. Daarnaast is opslag op grote schaal nog niet voorhanden. Doordat er op dit moment bij de productie van elektra voornamelijk gebruik gemaakt wordt van kolen en “in mindere mate” van gascentrales, hebben beide grote invloed op de elektra prijzen. Ten opzichte van de duurzame bronnen kunnen deze productielocaties het beste ‘base volumes’ leveren aan het net. Echter zitten deze centrales wel met bijkomende kosten, zoals o.a. CO2 compensatie en de inkoop van hun fossiele grondstoffen.

 

De afroep van de volgorde van elektriciteitsproductie wordt weergegeven in de Merit order. In onderstaand overzicht is duidelijk te zien dat duurzaam opgewekt elektriciteit, o.a. door wind en zon, vooraan staat. Omdat er onvoldoende duurzame opwekking is, zijn ook de traditionele kolen- en gascentrales nodig om Nederland te voorzien van elektriciteit.

 

Opkomst gascentrales in de Merit-order door CO2 prijzen

De CO2 certificaten zijn kosten die boven op de productie komen. De Nederlandse overheid heeft voor de CO2 prijs een minimum prijs opgelegd voor de komende jaren.  Dit is in 2020 €12,30 en €31,90 in 2030. Wanneer we naar de recente prijzen kijken zit een CO2 certificaat rond de €27. Dat is flink boven de ondergrens van €12,30 voor dit jaar!

Door de invloed van de CO2 prijs wordt het voor kolencentrales steeds minder interessant om te produceren, met als gevolg dat gascentrales meer productie-uren maken. De CO2 opslag op het produceren van energie door kolen ligt namelijk hoger dan bij het produceren van energie door gas. De Merit-order is dus aan het veranderen. Gascentrales worden door deze ontwikkelingen eerder ingeschakeld met als bijkomend voordeel dat gascentrales flexibeler zijn in het op- en afregelen van volumes. Een steeds grotere eis door de opkomst van alle hernieuwbare bronnen die veel flexibiliteit van het netwerk vragen.

Merit order