Wat wordt er nu verwacht van de gasmarkt?

De trend in de gasmarkt is oplopend, maar vorige week werd deze trend onderbroken. Er vond een correctie plaats. Een goed moment om alles even op een rijtje te zetten.

Alle stijgende factoren onder elkaar

  • Koud weer – de temperaturen liggen sinds begin april flink onder het langjarig gemiddelde. Dit zorgt voor meer vraag naar gas voor verwarmen. Ook in de laatste verwachtingen liggen de temperaturen eerder onder dan boven deze gemiddelde. Richting de zomer speelt de temperatuur steeds minder een rol, omdat boven de stookgrens (ongeveer 15°C) niet of nauwelijks meer gas voor verwarming wordt gebruikt.
  • Het Noorse gasnet – Door het voortijdig geplande onderhoud in Q2 aan het Noorse gasnet is de gastoevoer minder vanuit Noorwegen.
  • Nord Stream 2 (NS2) – De geplande oplevering in Q4 2020 van de nieuwe aanvoerleiding NS2 (gas van Rusland direct naar Duitsland) is onder politieke druk vanuit de VS vertraagd. Rusland neemt de aanleg nu in eigen handen. Ook hebben zij geen gas meer via Oekraïne geleverd aan Europa. De planning is leidend. Echter is er ook onderhoud gepland in juli, wat tijdelijk impact heeft op het aanbod van gas.
  • CO2 prijzen – CO2 is op dit moment één van de grootste invloedrijke factoren op de energiemarkt. De prijs voor certificaten is stijgend en de afgelopen weken (tot 17 mei) ging deze stijging sneller. De elektriciteitsproductie met kolen wordt door deze stijging te duur. Wanneer productie met duurzame energie niet voldoende is, wordt de overige elektriciteit met gas geproduceerd.
  • Storages – Door de koude winter is er veel gas uit deze gasopslagen onttrokken. Het vullen wordt uitgesteld vanwege de nu nog te hoge gasvraag. Dit betekent dat de gasvraag in het derde kwartaal zal toenemen. Een alternatief is dat de storages aan het begin van de winter nog niet voldoende zijn gevuld, wat voor meer risico zorgt. Meer risico betekent meer premie.
  • LNG – De toevoer van het LNG is afhankelijk van de ontwikkelingen in Azië. Op dit moment is de aanvoer voldoende om de vraag af te vangen. Wanneer de prijzen in Azië stijgen, zal de toevoer van LNG ook verschuiven naar Azië. Het gevolg hiervan is dat de markt in Europa krapper maakt. Daarnaast wordt op dit moment vanuit Rusland ook LNG naar Europa getransporteerd. Echter in Q321 zal het ijs in de vaarroute van Yamal naar Azië gesmolten zijn en kunnen de schepen met het Russische LNG ook weer naar Azië varen.

De correctie

Voldoende redenen dus om de gasprijs de afgelopen maanden hoger te zetten. Maar waarom dan de correctie? Hiervoor zijn twee duidelijk redenen. De CO2 prijs kelderde doordat de markt “overbought” was en de introductie van de Britse CO2 markt. Deze introductie zorgt ervoor dat de CO2 prijzen in Europa werden gedrukt, doordat certificaten in Engeland worden gekocht en “oude” certifcaten worden verkocht op de ETS (Europese markt). En daarbij kelderde de ETS CO2 prijs enorm in drie dagen tijd door de “overbought” situatie. De gas ging mee in deze correctie. Een andere duidelijke reden is de NS2. De kans is groter geworden dat de NS2 vanaf september actief wordt. Niet met de maximale capaciteit, maar het bericht op zichzelf is voldoende om een bearisch effect te bewerkstelligen.

Wat verwacht men nu bij de gasmarkt?

De CO2 prijs zit inmiddels weer een stijgende trend. De aard van het ETS (het Europese CO2 certificaten handelssysteem) is dat er steeds minder certificaten voorhanden zijn. En is het systeem dus inherent bullish, want de emissie van CO2 terugdringen is niet zo heel eenvoudig. Zo ontstaat er krapte. Daarnaast blijft gas de brandstof om de gaten op te vullen als duurzame productie niet voldoende is.

Er is nog enige onzekerheid wanneer de NS2 actief wordt en hoeveel er zal worden geleverd. Daarnaast is de vraag ook nog of Rusland misschien extra capaciteit via Oekraïne gaat kopen om meer gas deze kant op te krijgen. Dit is een maandelijks terugkomende vraag in de aanloop naar de veilingen. De onvoorspelbaarheid van de economie en het effect op de LNG stromen spelen een rol. En als laatste zijn de gasstorages nog steeds leeg. Hierdoor zal de vraag in het derde kwartaal fors zijn om deze te vullen. Lukt dat niet, dan is er meer risico voor de aankomende winter.