Wat te doen bij een overschot aan windenergie?

Wat te doen bij windoverschot?

In 2030 moeten we met zijn allen minstens 35 terawattuur (THw) duurzame elektriciteit produceren. Dat staat in het Klimaatakkoord. Windenergie op land helpt bij het behalen van dit doel. Het is betrouwbaar, efficiënt en nu al volop beschikbaar. Ook is het één van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken. Maar wat als we over te veel windenergie beschikken? Wat doen we met aan overschot aan windenergie?

De afspraken over windenergie op land zijn nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te halen. De projectcapaciteit van de geplande windparken groeit na 2020 verder naar 7.389 MW. Over de doelen rondom windenergie lees je meer in dit artikel van de Rijksoverheid.

 

Geen aan- en uitknop

Het verbruik van traditionele energiebronnen zoals kolen en gas is eenvoudig te reguleren. Is er meer elektriciteit nodig? Dan draaien we aan de knoppen in de gas- en kolencentrales voor extra capaciteit. Bij windenergie werkt dat minder eenvoudig. Het is net als zonne-energie natuur gestuurd. Waar blijven we met alle windenergie als we er veel te veel van hebben?

 

Curltailment

Wat wel kan is de windmolens strategisch uit de wind draaien, zodat die minder of geen energie meer produceert. Dat noemen we ‘curltailen’. Powerhouse maakt het spelletje nog iets slimmer door automatisch strategisch in te bieden waardoor je als windproducent zelfs geld kunt verdienen door op sommige momenten de molen weg te draaien.

 

File, of wel congestie

De monitor Wind op Land laat zien dat in de periode 2021-2023 mogelijk nog 2.488 MW aan wind op land gerealiseerd kan worden. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de doelen die zijn afgesproken in het klimaatakkoord worden behaald. Maar het gebruik van natuur gestuurde bronnen zorgt voor pieken op onbalans. Of anders gezegd: er kunnen files op het elektriciteitsnet ontstaan.

 

Opslag

Zo lang we de windenergie niet voldoende kunnen opslaan, moeten duurzame bronnen zoals windenergie soms stilstaan. Het is het neveneffect van de energietransitie. De enige oplossing op de lange termijn is opslag, op basis van batterijen en waterstof. Dit gebeurt nu nog mondjesmaat.


Noodvermogenpools

Bij een overschot aan windenergie kunnen noodvermogenpools de files op het elektriciteitsnet oplossen. Noodvermogenpools gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de stabilisatie van het netwerk. Hiermee voorkomt TenneT dat bij files kortsluitingen ontstaan in het elektriciteitsnetwerk. Kun jij met jouw bedrijf flexibel met je elektriciteitsvoorziening omgaan en eenvoudig op- of af kunnen schakelen? Neem deel in onze noodvermogenpool. Wie deelneemt, is poolparticipant. Powerhouse fungeert als aanspreekpunt. We vertellen je graag meer over de constructie en de manier waarop noodvermogenpools het overschot aan windenergie doen afnemen.

Interesse? Neem dan met ons contact op!