Wat speelt er in de gasmarkt nu en volgend jaar?

De laatste maand van het jaar is ingegaan en wij nemen u graag mee naar de verwachtingen van de laatste twee weken van het jaar en voor 2020.

Voor wat betreft de rest van deze winter ziet het er nog steeds erg bearish uit. Tot het einde van dit jaar worden de temperaturen boven het langjarig gemiddelde verwacht. De wind doet niks geks, maar ligt mogelijk wat lager rond de kerstdagen. Echter is niks zo veranderlijk als het weer, maar de weermodellen laten daar op dit moment niet veel ruimte voor zien.

De lijst van overzichtspunten voor 2019 en Q120 bestaat uit alleen maar bearish factoren:

  1. Storage niveaus zijn hoog
  2. Import Noorwegen is hoog
  3. Import Rusland is hoog
  4. Productie Nederland is hoog*
  5. Aanvoer LNG is hoog
  6. Vraag is laag
    *Ten opzichte van de maximale productie die nu geldt

Gasdoorvoer Rusland-Oekraïne

Er ligt in elk geval één zaak op de loer die een behoorlijk bullish effect zou kunnen gaan genereren. Dit is de gasdoorvoer van Rusland naar Europa via Oekraïne. Het contract tussen het Russische Gazprom en het Oekraïense Naftagaz loopt op 31 december van dit jaar af en onderhandelingen over een verlenging van het huidige contract of een nieuw contract gaan niet erg soepel. Toch wordt de kans op een onderbreking voor langere tijd van de doorvoer van gas via Oekraïne niet heel erg groot geacht, wat blijkt uit de neerwaartse prijstrend in Q120. Zeker omdat de Russische president Poetin heeft aangegeven een deal te willen hebben voor 1 januari 2020. Al dan niet gebaseerd op de huidige afspraken. Mocht het niet lukken dan wordt dit wel een sterk bullish punt. De import vanuit Rusland gaat dan flink omlaag. De maximale reductie zou bijna 30% van alle import van gas door West-Europa betekenen.

Nord Stream 2

Nadat  de Deense regering toestemming had gegeven voor de verdere aanleg van Nord Stream 2 via een alternatieve route, leek een in bedrijf name van deze leiding in de zomer van 2020 zo goed als zeker. Maar de weerstand tegen deze leiding, die de totale capaciteit via deze route verdubbeld naar 110 bcm (miljard kubieke meter), komt nu niet uit Europa, maar uit de Verenigde Staten. Het protest is wegens economische en politieke redenen.  Het gas uit Rusland maakt de export van Amerikaanse LNG naar Europa lastiger. In essentie wil de VS machtsuitbreiding van Rusland beperken.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben nu een verdedigingswet opgesteld, waardoor bedrijven die in opdracht van ondere andere het Russische Gazprom de Nord Stream 2 leiding aanleggen kan sanctioneren. Dit zou kunnen betekeken dat het laatste stuk van deze leiding niet kan worden aangelegd. Dit zou een bullish signaal kunnen geven, want de oplevering van deze leiding is meegenomen in de prijzen van Win20. Daarbij zou het ook de positie van Oekraïne,in de onderhandeling met Rusland over de doorvoer van gas, versterken.

Energie transitie

Gas is een onmisbare schakel in de energie transitie. Gas speelt de hoofdrol in de tussenfase, waarin kolencentrales worden gesloten.  Sterker, de transitie zonder gas is niet mogelijk. De vraag naar gas gaat dus de komende jaren niet afnemen, maar neemt alleen maar toe. De peak ligt naar verwachting in 2023. Hoe lang die gaat duren is natuurlijk afhankelijk van de overgang naar de duurzame energieopwekking.

Gas in Nederland

Het kabinet wil de gaskraan zo snel als mogelijk dicht. Dit gasjaar is het de bedoeling dat de winning uit het Groningenveld naar 11.8 bcm gaat. Dat is onder de 12 bcm die het Staatstoezicht op de mijnen heeft geadviseerd. Het zou volgens de netbeheerder GTS mogelijk zijn om in 2022 niets meer uit het Groningenveld te halen. Alleen in geval van een strenge winter kan winning misschien nog wel noodzakelijk zijn.
Het gaat hier uitdrukkelijk om L-cal gas. Dit is het laag calorische gas dat in het Groningen veld gewonnen wordt. De aanvoer van H-cal gas uit Rusland, Noorwegen en via LNG is meer dan voldoende. Eigenlijk is er slechts een tekort aan conversiecapaciteit. H-cal gas kan worden geconverteerd naar L-cal gas door toevoeging van stikstof. Door hier slim mee om te gaan en door genomen maatregelen waardoor bedrijven omschakelen naar H-cal gas of naar andere mogelijkheden om hun energievraag af te dekken. Eigenlijk is het belangrijkste de uitbreiding van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Hiermee kan naar 7 bcm L-cal gas worden geconverteerd. De verwachting is dat deze in het eerste kwartaal van 2022 in bedrijf zal worden genomen.

Disclaimer