Wat is het effect van de marktwerking van CO2 certificaten?

Het instrument van Europa om CO2 terug te dringen en zo het klimaat te beschermen, zijn CO2 certificaten. Het idee hierachter is dat bij meer kopers de prijs stijgt, waardoor bedrijven gestimuleerd worden om hun CO2 uitstoot te reduceren. Maar hoe werkt de CO2 handel eigenlijk, en hoe draagt dit bij aan het klimaat? We leggen het uit.

Emissierechten

Sinds 2005 hebben Europese bedrijven die veel uitstoten te maken met emissierechten. Een bedrijf krijgt een bepaalde hoeveelheid emissies die ze in een periode mogen uitstoten. Blijven ze hieronder, dan kunnen ze de overgebleven emissies op de markt verkopen. Stoten ze meer uit, dan moeten ze emissies bijkopen. In Europa gaat dit volgens het Emissions Trading Schema, ETS, ook wel CO2 certificaten genoemd. In de beginjaren waren er echter teveel emissierechten op de markt, waardoor de prijs rond de 5 euro per ton bleef hangen. Bedrijven konden hierdoor goedkoop extra emissierechten kopen en werden niet gestimuleerd om hun uitstoot te beperken en te investeren in duurzame technologieën.

Oprichting Market Stability Reserve

Om de investeringen in duurzame technologieën te stimuleren, heeft het Europese Parlement in januari 2019 de Market Stability Reserve (MSR) opgericht. Tot 25% van het ETS overschot wordt in de MSR geplaatst en komt dus niet op de markt. In 2017 was er een overschot van 1.6 miljard ETS, waardoor er van januari tot augustus 2019 ruim 250 miljoen credits in de MSR zullen worden geplaatst. Het overschot lijkt hiermee teruggebracht te kunnen worden naar 1.4 miljard credits. De credits die in de MSR worden gestopt blijven daar zitten, tenzij het overschot onder de 400 miljoen credits komt. Dan worden er extra credits uit de MSR gehaald en verkocht via de veilingen. Vooralsnog lijkt het nog een aantal jaren te duren voordat dit punt wordt bereikt.

Overschot certificaten

Op 15 mei jl. zijn de cijfers over 2018 gepubliceerd. Het overschot bleek ruim 1.6 miljard credits te zijn. Dit geeft aan dat er 200 miljoen meer ETS over zijn gebleven dan aanvankelijk werd aangenomen. Een verklaring hiervoor is dat het bedrijfsleven minder aankopen heeft gedaan waardoor het overschot oploopt. Mogelijk omdat bedrijven steeds meer investeren in duurzame technologieën. Dit overschot van 1.6 miljard betekent dat er in de periode tussen september 2019 en augustus 2020 bijna 400 miljoen credits in MSR zullen worden geplaatst.

Reactie CO2 markt

De CO2 markt reageerde in de dagen voorafgaand aan de bekendmaking afwachtend, het was onduidelijk hoe groot het overschot zou zijn. Op 16 mei nadat de cijfers bekend waren, bleek de impact vrij laag. Enerzijds gaan er meer credits uit de markt dan werd aangenomen, wat een bullish signaal is. Anderzijds is het overschot groter dan verwacht, wat een bearish signaal is voor de markt.

 

N.B.: Powerprijzen worden sterk beïnvloed door de CO2-prijs. Energiecentrales zijn een van de grootste afnemers van ETS credits in Europa. Bij de productie van elektriciteit vanuit kolen komt ongeveer 900 kg CO2 per MWh vrij, uit gascentrales is dit ongeveer 300 kg CO2 per MWh.

 

De ontwikkeling van de CO2 prijzen in de week van de bekendmaking, met rood gearceerd de bekendmaking van de cijfers op 15 mei jl.

 

Disclaimer marktinformatie