Vier argumenten tegen noodvermogen ontkracht

Heeft u flexibel vermogen in consumptie of productie van elektriciteit? Dat levert geld op als u deelneemt aan onze noodvermogen pool. Veel bedrijven staan hier echter wat huiverig tegenover. In deze blog ontkrachten we de vier meest gehoorde argumenten tegen noodvermogen.

1. Het levert niet genoeg op

De netbeheerder TenneT zet noodvermogen in bij situaties waarin het verschil tussen productie en vraag te groot is, en de markt met regel- en reservevermogen tekortschiet. Powerhouse levert noodvermogen opregelen en afregelen aan TenneT en ontvangt hier een vergoeding voor. Enkele jaren geleden waren deze vergoedingen nog vrij laag maar sinds 2018 zijn ze meer dan verdubbeld. Een MW aan flexibele capaciteit kan u daardoor, afhankelijk van de bewegingen in de markt, zo’n 30.000 tot 50.000 euro per jaar opleveren. Dit is de vaste vergoeding voor het beschikbaar houden van het vermogen. Daar bovenop krijgt u nog een variabele vergoeding per keer dat het noodvermogen daadwerkelijk wordt geactiveerd. Als u energie levert, is dat  minimaal 200 euro/MWh, verbruikt u extra energie  dan krijgt u daar zelfs geld op toe.

2. Bij mijn bedrijf kan het niet

Veel bedrijven gaan er van uit dat flexibele consumptie of productie van elektriciteit geen optie is voor hen. Vaak blijkt er echter meer flexibiliteit te zijn dan aanvankelijk gedacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat als onderdeel van de noodstroomvoorziening, koeling, verwarming, compressoren of pompen. Deze  apparaten worden meestal aangestuurd en zorgen zo voor een tijdelijke verhoging of verlaging van het elektriciteitsverbruik. Deelname aan onze noodvermogen pool levert doorgaans geen problemen op omdat er weinig daadwerkelijk afgeroepen wordt tegen een korte duur,  maximaal een uur. Is er een afroep, dan kan dit bijvoorbeeld worden opgevangen door al in het bedrijf aanwezige buffers of een tijdelijke verlaging of verhoging van de temperatuur in bijvoorbeeld een vriescel.

3. Het is ingewikkeld en kost veel tijd

Het beïnvloeden van de productie of consumptie van elektriciteit door het aansturen van apparaten klinkt ingewikkeld. Dit valt echter reuze mee. Wij hebben ruime ervaring met het ontsluiten en aansturen van flexibiliteit binnen verschillende sectoren en helpen u hier graag bij. We zorgen voor de verbinding met TenneT en een 24/7 beschikbaarheid via onze pool. U ontvangt een stuurbox voor het aanleveren van het activatiesignaal en het ophalen van de meetdata. Samen met u bekijken we hoe het activatiesignaal het beste kan worden aangesloten op uw apparaten. Vervolgens installeren we de stuurbox. Daarna hoeft u niets meer te doen en loopt het proces geheel automatisch.

4. Het brengt mijn processen in gevaar

Voorafgaand bespreken we de randvoorwaarden voor noodvermogen met u. We zorgen ervoor dat we altijd binnen deze voorwaarden blijven. Mocht u onverhoeds toch niet kunnen of willen activeren, dan heeft u de mogelijkheid om een activatiesignaal niet op te volgen. Uiteindelijk gaat het belang van uw bedrijfsproces altijd voor.

Meer informatie

Wilt u ook deelnemen aan onze noodvermogen pool of heeft u een andere vraag naar aanleiding van deze blog? Lees dan hier alles over noodvermogen of neem contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail naar communicatie@powerhouse.nl.