Tuinbouwsector speelt belangrijke rol bij energietransitie en netstabiliteit

De tuinbouwsector krijgt een steeds grotere rol bij het afstemmen van vraag en aanbod op de energiemarkt. Door gebruik van warmte-krachtkoppelingen blijkt deze sector namelijk een belangrijke partner om flexibilisering in goede banen te leiden. Als er meer vraag dan aanbod is op de elektriciteitsmarkt, dan kan de tuinbouwsector extra stroom produceren. Is er meer aanbod dan vraag, dan kan de sector ook een rol spelen door dat op te vangen. Betrokken tuinders kunnen zo maandelijks extra inkomsten genereren door een rol te spelen in netstabiliteit (ook te lezen in onze eerdere blog).

Een sterk groeiend deel van de energievraag in Nederland wordt geleverd door alternatieve energiebronnen. Vooral windmolens en zonnepanelen zijn flink in opkomst. Dat is natuurlijk prachtig vanuit milieuoogpunt. De uitdaging die daarbij ontstaat, is dat zulke energiebronnen niet garant staan voor een constante energielevering. Als het harder waait, dan produceren windmolens immers meer stroom dan in windstille periodes. Dat veranderende aanbod heeft invloed op de netstabiliteit. Dit kan leiden tot een verstoring in de energievoorziening. Bovendien is het niet altijd mogelijk om die duurzame energie via kabels te transporteren van punt A naar punt B tijdens piekmomenten.

Fors vermogen

De tuinbouwsector blijkt een belangrijke rol te spelen bij het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Tuinbouwbedrijven beschikken vrijwel allemaal over een warmte-krachtkoppeling; een soort van mini-elektriciteitscentrale die aardgas omzet in elektriciteit, warmte en CO2. Door afzonderlijke minicentrales met elkaar te koppelen, ontstaat er een enorm vermogen die tuinbouwbedrijven in periodes van grote vraag aan het elektriciteitsnet kunnen leveren. Wanneer er juist een teveel aan vermogen op het netwerk is, dan kunnen zij inspringen om die piek op te vangen. Bijvoorbeeld door extra lichtarmaturen te laten branden. Daarbij geldt wel: de teelt gaat altijd voor. Tuinbouwbedrijven zullen niet bijspringen als dat hun teelt in gevaar brengt.

Dat juist de tuinbouwsector hiervoor geschikt is, komt omdat tuinbouwbedrijven veel energie gebruiken. Het energiegebruik bepaalt een groot deel van de totale kosten. Een serie van bedrijven in deze sector leidt tot een optelsom van een zeer fors vermogen. Powerhouse heeft de mogelijkheid om afspraken te maken met een cluster van tuinbouwbedrijven. Op basis daarvan kan Powerhouse ook tot afspraken komen met landelijke netbeheerder TenneT om extra elektriciteit te leveren of juist op te vangen ten behoeve van de netstabiliteit.

Interessante beloning voor bijdrage aan netstabiliteit

Groot voordeel van aangesloten bedrijven is dat daar een interessante beloning tegenover staat. In het geval dat TenneT te kampen krijgt met een fors overschot of tekort, kan Powerhouse worden ingezet om die onbalans tussen energievraag en -aanbod te verhelpen met behulp van aangesloten tuinders. Powerhouse biedt tuinders verschillende producten voor noodvermogen (NV), het comfort NV-product en het verplichte NV-product. Bij het comfortproduct kunnen tuinders geld verdienen door te bepalen of zij ruimte zien in hun energiebehoefte om die bij te stellen om die onbalans op te lossen. Echter zijn zij niet verplicht dit te doen. Ook met het verplichte NV-product kunnen tuinders op deze manier geld verdienen. Met dit productspringen zij verplicht bij in het geval van een onbalans in de energievoorziening. Hier krijgt een tuinder ook wachtgeld naast de vergoeding voor het helpen opvangen van tekorten of overschotten.

In het geval van congestie, het niet in staat zijn energie via kabels van punt A naar punt B te transporteren, kunnen tuinders via regionale netbeheerders hun verwachte energieverbruik bijstellen tegen betaling. Tuinders hebben hier de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel zij dit verwachte verbruik bijstellen en tegen welk bedrag. Zo zijn er dus commerciële kansen te benutten bij zowel noodvermogen als congestie die maandelijks een, soms flinke, extra inkomstenbron kunnen opleveren.

Kostprijs energie

Telers die hun steentje bijdragen aan netstabiliteit zullen dan ook zien dat de kostprijs van hun energieverbruik fors zal dalen. Het kopen en verkopen van energie op het juiste moment kan een grote besparing betekenen op de energiefactuur. Een belangrijk pluspunt dat Powerhouse daarbij in handen heeft, is de flexibiliteit die zij tuinders biedt. Powerhouse heeft een passend product voor iedere tuinder. Powerhouse biedt de tools en hulpmiddelen die je nodig hebt om de energiehandel makkelijker te maken. Tuinders bepalen zélf hoe frequent zij gebruik willen maken van deze middelen.