Toch geen aanpassing ODE

Uit de Miljoenennota blijkt dat de Opslag Duurzame Energie (ODE) tarieven, maar ook de Energie Belasting (EB), de komende 2 jaar verder zullen stijgen. Ondanks alle protesten vanuit de sector is er toch geen rectificatie gekomen.

 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft op 15 september 2020 het wetsvoorstel Wijziging Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband met de vaststelling van tarieven voor de jaren 2021 en 2022 bij de Tweede Kamer ingediend. Hiernaast geeft het kabinet wel aan dat er sectorspecifieke regelingen komen ter compensatie van de stijging van ODE en EB en zo tegemoet willen komen aan de energiekosten. Hiervoor zal samenwerking met de sector worden gezocht.

 

De tarieven, voor zowel elektriciteit als aardgas, zullen de komende twee jaren in bijna alle tariefschijven stijgen. Alleen voor grootverbruikers van elektriciteit (tariefschijf 4) stijgt de ODE komend jaar niet. Voor 2022 is de stijging reeds in het wetsvoorstel opgenomen. Het kabinet geeft hierbij wel aan dat deze nog gewijzigd kunnen worden indien noodzakelijk. Hieronder in de tabel zijn de tarieven te zien, welke nu zijn gecommuniceerd. Deze zijn dus nog niet vastgezet.

 

Opslag Duurzame Energie (ODE)

  2020 2021 Stijging
Aardgas cent/m3      
0- 170.000 m3 7,75 8,51 +0,76
170.000-1.000.000 2,14 2,35 +0,21
1.000.000-10.000.000 2,12 2,32 +0,20
> 10.000.000 2,12 2,32 +0,20
       
Elektriciteit kWh      
0-10.000 kWh 2,73 3,00 +0,27
10.000-50.000 3,75 4,11 +0,36
50.000 – 10.000.000 2,05 2,25 +0,20
> 10.000.000 0,04 0,04 0
       
Gas Verlaagd Tarief cent/m3      
0- 170.000 m3 1,24 1,37 +0,13
170.000-1.000.000 0,81 0,89 +0,08
1.000.000-10.000.000 2,12 2,32 +0,20
> 10.000.000 2,12 2,32 +0,20

Energiebelasting (EB)

  2020 2021 Stijging EB
Aardgas cent/m3      
0- 170.000 m3 33,307 34,856 +1,549
170.000-1.000.000 6,444 6,547 +0,103
1.000.000-10.000.000 2,348 2,386 +0,038
> 10.000.000 1,261 1,281 +0,02
       
Elektriciteit kWh      
0-10.000 kWh 9,77 9,428 -0,342
10.000-50.000 5,083 5,164 +0,081
50.000 – 10.000.000 1,353 1,375 +0,022
> 10.000.000 0,055 0,056 +0,001