Terugdringen CO2 door kern?

In de discussie rondom het terugdringen van CO2 uitstoot zijn Nederland en Duitsland bezig met het sluiten van de kolencentrales.

De uitstoot van een kolencentrale is 1000 kg per opgewekte MWh, voor een bruinkoolcentrale is dit zelfs 1600 kg per MWh. Eén van de mogelijkheden om zonder CO2 uitstoot elektriciteit op te wekken is doormiddel van kerncentrales, hoewel aan deze centrales andere risico’s aan zitten. Na de ramp in Fukushima in 2011 heeft Duitsland besloten om versneld zijn 17 kerncentrales te sluiten, per 2022 zijn deze allemaal gesloten. In Nederland is er slechts 1 kleine kerncentrale operationeel, Borssele.

 

Verschillende landen in Europa hebben andere kijk op kernenergie; in totaal zijn er in Europa 147 kerncentrales operationeel waarvan het merendeel (58) in Frankrijk staan, gevolgd door 15 in Groot-Brittannië en 15 in Ukraine. Ook in Zweden, Spanje, Finland en Belgie staan redelijk wat kerncentrales opgesteld. De meeste landen kiezen ervoor om geen nieuwe kerncentrales bij te bouwen, gedreven door de politieke discussie rondom de risico’s van kernenergie. Finland en Frankrijk bouwen 1 centrale op dit moment erbij, Slowakije is bezig met twee centrales en Groot-Brittannië bouwt 1 centrale.

 

In Groot-Brittannië is de nieuwe kerncentrale een zware tegenvaller geworden, de bouw zou eigenlijk in 2017 gereed zijn en 10 miljard pond kosten. Inmiddels zijn de verwachte kosten opgelopen tot ruim 20 miljard pond en is de centrale zeker niet in bedrijf voor 2025. Als de centrale operationeel is, levert deze elektriciteit aan 7% van de Britse huishoudens. Ook in Frankrijk duurt de bouw 10 jaar langer en kost vele miljarden extra, hetzelfde verhaal in Finland.

 

Ondertussen zien we dat de prijs voor nieuwe windmolenparken steeds verder daalt, de laatste projecten worden zonder extra subsidie neer gezet in Nederland, Duitsland en Denemarken. Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar bij grote parken met zonnepanelen. Het nadeel van duurzame bronnen blijft de onvoorspelbaarheid qua leveringszekerheid, hierin kunnen kerncentrale een oplossing bieden om zonder CO2 uitstoot elektriciteit te produceren. Kerncentrales kunnen theoretisch erg snel de productie aanpassen en daarmee reageren op fluctuaties in de markt. Echter, vanuit regelgeving is dit niet toegestaan en produceren deze centrales alleen baseload.

 

Welke invloed hebben kerncentrales op de Nederlandse powermarkt? Aangezien kerncentrales lagere operationele kosten hebben is lagere beschikbaarheid direct merkbaar in de merit order. Duurdere gas/kolen centrales moeten de productie opvangen. Zoals laatst zichtbaar was met de onzekerheid rondom Franse kerncentrales van EDF, gaat de hele markt in Europa enkele euro’s omhoog. Via marktkoppeling heeft meer of minder beschikbaarheid van centrales in andere landen ook invloed op Nederland. Doordat er meer marktkoppeling zal komen in de toekomst gaan kerncentrales in het buitenland een grotere rol spelen op de prijs in Nederland.

 

Disclaimer