Productie Groningen gasveld kan nog verder omlaag

Het huidige kabinet heeft zich ten doel gesteld om de gasproductie uit het Groninger gasveld dit jaar nog verder omlaag te brengen. De basis hiervan is overigens wel een gemiddeld jaar. Als het erg koud wordt, dan liggen de zaken iets anders.

 

De doelstelling voor dit gasjaar was 11.8 bcm (miljard kubieke meter). Dit is al een doel dat al naar beneden was gesteld. Echter heeft de minister laten weten dat dit gasjaar de productie nog verder naar beneden kan. Dit zou moeten kunnen naar 10 bcm. De redenen hiervoor zijn een hogere stikstofinzet en een verruiming van de gasopslag van Norg.  Alles draait wel nog steeds om de kwaliteit van het gas, het hoog en laag calorische gehalte. Gas uit het Groninger gasveld is laag calorisch (L-cal). Het aanbod van importgas uit Noorwegen, Rusland en LNG is hoog calorisch (H-cal). Met stikstof kan men van H-cal naar L-cal gas converteren. Hoe meer L-cal gas in de zomer in Norg (Neerlands enige L-cal opslag) kan worden opgeslagen in de zomer, hoe meer er kan worden gebruikt in de winter. Dit in combinatie met een hogere conversiecapaciteit, zorgt ervoor dat de productie van Groningen omlaag kan. Natuurlijk draagt de huidige warme winter ook bij aan een lagere vraag.

 

De Nederlandse gridoperator GTS liet vrijdag weten dat voor het volgende gasjaar, dus vanaf 1 oktober, de situatie zo gunstig is dat bij een normale winter de productie uit het Groninger gasveld zelfs naar 9 bcm per jaar kan. Afnemers uit het buitenland vinden ook manieren om minder L-cal gas af te nemen en ook in Nederland zelf is dit het geval. Bovendien wordt meer gas uit kleinere gasvelden gewonnen, waarvan ook een deel L-cal gas is.

 

Het belangrijkste is nog steeds de bouw van de nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. In combinatie met een dalende vraag zou tijdens een normale winter de conversiecapaciteit groot genoeg zijn om zoveel H-cal te converteren dat de productie uit het Groninger gasveld niet nodig is. Maar dat duurt dus nog even.