Spotprijzen April: peak uren lager dan offpeak

Voor het eerst in de geschiedenis is de APX maandprijs voor peak (08-20 uur) lager uitgekomen dan de offpeak prijs.

De verkleining van de base/peak spread is al langer zichtbaar in de markt, maar eerder dan verwacht uitgekomen op de spotmarkt. De lage vraag door corona, de uitzonderlijk zonnige april maand en de toegenomen hoeveelheid zonnepanelen hebben dit effect veroorzaakt. Een ontwikkeling die we mogelijk vaker gaan zien in een zonnige voor- of najaars maand.

 

Vanuit het verleden was er een duidelijke regel in de elektriciteitsmarkt; peak uren zijn duurder dan offpeak/baseload. Door de hogere vraag tijdens de dag, moesten er meer en daarmee duurdere centrales draaien, wat de prijs hoger zette. Echter in de laatste jaren zijn een aantal grote veranderingen begonnen, en daarmee kwam de base/peak spread onder druk te staan.

 

Ten eerste is het geïnstalleerde vermogen aan PV enorm toegenomen in de afgelopen jaren (zie de eerdere blog) waarbij het geïnstalleerde vermogen is gestegen van 400 MWp in 2012 naar ruim 6 GWp in 2019. Dit staat gelijk aan een aantal grote gascentrales in Nederland die niet meer nodig zijn tijdens een zonnige dag, wat de prijs sterk omlaag drukt. Vanzelfsprekend heeft alleen het peak product hier last van, de offpeak prijs verandert niet.

 

Daarnaast was april 2020 een uitzonderlijk zonnige maand met ruim 280 zonuren waarbij een gemiddelde april 180 zonuren heeft. Hoewel de zon nog niet zijn volledige kracht heeft bereikt, helpen de vele uren wel aan een hoge PV productie.

 

Een ander effect was de lagere vraag in april als gevolg van de corona crisis. In veel landen zijn kantoren en een deel van de fabrieken deels gesloten, wat de vraag naar elektriciteit beperkt tijdens vooral de peak uren. De grote industriële processen die baseload opereren gaan wel door. Het effect hiervan verschilt per land, doordat landen een verschillend beleid hanteren. Echter, door de marktkoppeling tussen de landen werkt dit wel door in de gehele Europese elektriciteitsvraag en daarmee lagere prijzen.

 

Wat ook doorwerkt in de lage spot prijzen zijn de gedaalde CO2 prijs, hierdoor is het voor centrales goedkoper om te produceren wat de prijs voor elektriciteit omlaag drukt. In korte tijd is deze gedaald van 27 euro per ton terug naar onder de 18 euro per ton. Bij een gascentrale scheelt dit 3 euro per opgewekte MWh voor een kolencentrale zelfs 4,50 euro per MWh.

 

De interessante vraag is, hoe reageert de markt hier op en gaan we dit in de toekomst vaker zien? Base/peak spreads staan voor te toekomst ook onder druk en de kans dat peak in de spotclearing lager uit komt dan base is aanwezig. Nu is april wel een uitzonderlijke maand qua lage load, in de zomermaanden ligt de load hoger door het airco effect. Mogelijk zou een erg zonnige herfstmaand eenzelfde effect kunnen veroorzaken, afhankelijk van de hoogte van de temperatuur.