Overview gas

Het einde van de zomer is in zicht. En dat is een goed moment om te zien hoe de gasmarkt er voor staat.

In Europa gaat het op dit moment om onderhoud. In het Noorse gassysteem en in september komt daar nog onderhoud bij aan het knooppunt Velke Kapusani waar Russisch gas binnenkomt.

En dat maakt de markt op dit moment en voor de komende periode wat krapper. Niet in het minst omdat er op dit moment wat minder aanbod van LNG is.

In Azië is het prijs niveau hoger dan in Europa. Ten eerste is daar de economie wat meer op gang gekomen dan in Europa en de VS. En er is een groot gasplatform voor de kust van Australië dat veel LNG levert aan Azië dat uit bedrijf vanwege veiligheidsproblemen. Bovendien is de vraag naar relatief goedkoop gas  in Azië ook hoog vanwege de warmte. Elk jaar groeit ook daar de vraag naar elektriciteit voor koeling. Dat heeft voor een forse spread gezorgd tussen Europa en Azië. En die is groot genoeg om ook gas vanuit de VS richting Azië te sturen. En dat zorgt er natuurlijk voor dat de prijzen hier in Europa weer omhoog gaan.

De markt zit dus weer op een weg omhoog. Maar er is op dit moment veel onduidelijkheid. En dat komt natuurlijk door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Dat heeft in het begin van de zomer voor een enorme daling van de economie gezorgd en dat heeft wereldwijd de vraag naar gas doen dalen en dat heeft in de zomer tot ongekend lage prijzen geleid. Dat dat was niet het enige. Ook voordat de crisis uitbrak was er al sprake van hele lage prijzen toen de economie wereldwijd op volle toeren draaide. De warme winter zorgde ervoor dat de storages nog ver vol zaten. De vraag naar gas was de afgelopen winter ook erg laag. In februari tekende we al prijzen op van 9.00 Eur/MWh op de korte termijn.

Nu zien we de prijs van september ook iets boven dat niveau wat nog steeds erg laag is. En storages zitten bijna vol. We verwachten dat het merendeel van de storage snel vol zitten en die vraag valt nu in de laatste maand van de zomer weg. En dat toch voor wat neerwaartse prijsdruk zorgen.

Daarna draait het om het weer in laatste kwartaal. En als de trend van de laatste twee jaar doorzet wordt het weer warm en zal dat zeker een enorme druk opleveren op het eerste kwartaal van 2021. Dan is er weer teveel gas, wat in storages blijft zitten. Een herhaling dus van de afgelopen winter. Maar ook nog met een economie die een stuk is gekrompen. En dat heeft altijd zijn weerslag op de totale vraag.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de economie zal aantrekken, zonder enige terugslag. En vooralsnog moeten we uitgaan van een normale winter. Dat zal betekenen dat de vraag zal toenemen. En dat er een opwaarts prijs momentum ontstaat. In het allerbeste geval wordt op zeer korte termijn een ideale oplossing gevonden om COVID-19 te neutraliseren. Het hoeft geen betoog dat dit voor ongekende euforie zal gaan zorgen. Vooralsnog gaan we uit van een verbeterende situatie waarin de vraag naar gas met kleine stapjes zal toenemen. Hoe groot het opwaarts momentum zal zijn hangt ook af van het aanbod dat zeker zal gaan toenemen met de vraag.