NS2 – prijsstijging gas voor langere termijn?

Economische belangen en moraal zijn twee termen welke continue terugkomen rondom de Nord Stream 2 (NS2). Ook nu met de politieke ontwikkelingen komt vooral Duitsland in een tweestrijd en dit zien we terug in de gasprijzen voor de langere termijn.

 

Tot nu toe voerden de VS de druk op met sancties richting bouwbedrijven en hun werknemers met als doel het stoppen van de aanleg van de NS2. Een aantal bedrijven, die cruciaal waren voor de aanleg, trokken zich bevreesd voor deze sancties terug. Dit is door Rusland ondervangen door eigen bedrijven en schepen in te zetten om de bouw alsnog te voltooien.

De VS willen deze leiding niet, omdat dit de eigen gasafzet van LNG in Europa niet ten goede komt. Het LNG kan niet concurreren met het goedkope Russische gas. Echter past dit beleid niet binnen de wetgeving van de VS waarin een vrije markt belangrijk wordt geacht. Maar aan alles is natuurlijk een mouw te passen. De VS hebben namelijk wel een wet over veiligheid in het algemeen. Dit is de reden die de VS aanvoeren om de aanleg te voorkomen, De veiligheid van West-Europa en daarmee van de VS zelf zouden in het geding komen. NS2 maakt Europa te afhankelijk van Rusland.

 

De afgelopen weken hebben gebeurtenissen rondom de politicus Navalny, een criticaster van de zittende macht in Rusland, Duitsland enigszins klem gezet. Nadat deze man onwel was geworden, is hij uiteindelijk in Duitsland terecht gekomen. Hier is geconstateerd dat hij is vergiftigd met een Russisch zenuwgas. Gezien hij niet de eerste vergiftigde opposant van het Russische bewind is, eist Duitsland opheldering in deze zaak. De kans dat dit gebeurd wordt niet heel groot geacht.

Duitsland zit dus op twee manieren in de tang. Aan de ene kant is het de VS die uit alle macht probeert de aanleg van NS2 te verhinderen. Aan de andere kant is het Duitsland die moeite heeft met het zakendoen met Rusland, waar de moraal wat anders ligt dan in West-Europa. Dit is er lastig, aangezien Rusland en Duitsland al heel erg veel zaken met elkaar doen. Tenslotte ligt de eerste Nord Stream leiding er al enige tijd.

 

Daarnaast speelt nog de ambitie van Duitsland om kern- en kolencentrales te gaan sluiten.Dat levert een transitietraject op dat volledig leunt op gas. Er zijn op dit moment nog niet genoeg duurzame productiemiddelen om de kern- en kolencentrales volledig te vervangen.

Voor nu loopt het transitietraject nog op koers. Nord Stream (1) en de routes via Polen en Oekraïne zijn voldoende om de komende tijd voldoende te leveren. Maar vanaf 2023 wordt het krapper. We verwachten dat de economische belangen het zullen winnen van de morele verontwaardiging en dat NS2 er met enige vertraging, als gevolg van de sancties van de VS, er komt. De huidige marktbewegingen laten zien dat de markt daar ook van uit gaat.