LNG bepaalt Europese korte termijn markt

De vraag naar gas wordt op de lange en korte termijn door verschillende factoren beïnvloed. In deze blog nemen we u mee in deze factoren, zoals LNG, en de mogelijke gevolgen voor de prijsontwikkelingen.

De vraag naar gas stijgt in het algemeen vanaf eind augustus. Zelfs nu in de zeer warme periode in september. Dit had te maken met een lage windproductie en een hoge vraag voor airconditioning. Deze zorgden voor een extra vraag voor stroom productie. Maar sinds eind september liggen de temperaturen op en zelfs iets onder het gemiddelde waardoor er een relatief normale vraag naar gas is.

 

We zagen dat in het begin van de zomer het onderhoud aan NS2 weinig impact had. Gazprom, die het gas via die leiding levert, hield de import via andere routes in stand en maakte ook gebruik van storages in Nederland en Oostenrijk. Maar de import uit Rusland naar het westen was in absolute zin wel wat minder. Ook het onderhoud aan het Noorse gasnet en zelfs de staking die daarna volgde was in principe geen groot probleem. Na de eerste week in oktober is de staking ten einde en levert Noorwegen weer zoals verwacht. Daarnaast is de import van gas uit Rusland weer op orde.

 

Toch gaan de prijzen op de prompt flink omhoog. In mei en juni waren er nog zeer lage prijzen van zelfs onder 4.00 Euro/MWh. Maar sinds het begin van augustus zijn de prijzen voor de DayAhead (DA) naar 14.00 Eur/MWh gestegen. En dat komt deels door een grotere vraag, maar ook omdat de markt, ondanks de normale import, krapper is geworden. Dat komt door LNG.

 

COVID-19

Gas is op dit moment wereldwijd erg goedkoop. Dat heeft alles te maken met de crisis die veroorzaakt is door COVID-19. De wereldwijde industriële vraag naar gas is gedaald, maar het bearish effect aan het begin van de crisis was vooral in Azië te zien. Maar de productie van LNG bleef nog lang op een hoog niveau doorgaan. En hoe laag de prijzen in Europa ook waren, die in Azië waren lager. En dat zorgde voor een gestage stroom van LNG deze kant op. Deze had tot in het begin van augustus een forse neerwaartse druk op de Europese gasmarkt.

 

LNG richting Europa opgedroogd

Er zijn verschillende redenen die ervoor gezorgd hebben dat de stroom LNG richting Europa is opgedroogd.

 

Ten eerste is er herstel in China. Daar is fors ingezet op het stimuleren van de binnenlandse productie. En dat schreeuwt natuurlijk om energie. En dus is de vraag naar gas in China fors omhoog gegaan.

 

Ten tweede is er een groot technisch probleem ontdekt op het grootste gaswinningsplatform in Australië. Australië is de grootste leverancier van grondstoffen aan Azië, en met name aan China. En dat technische probleem zorgde voor een forse daling van de levering van gas aan China. Het gevolg is dus hogere prijzen en ging de LNG die eerst naar Europa kwam nu naar Azië.

Daar kwam nog eens bij dat de VS de laatste maanden geteisterd werd door orkanen waardoor er veel gaswinning in de Golf van Mexico stil kwam te liggen. Het absolute niveau van de gasprijzen mondiaal is nog steeds erg laag en dat maakt ook dat een deel van de productie in de VS van schaliegas, dat het grootste deel van de LNG productie in de VS uitmaakt, stil is komen te liggen. Dit omdat het eenvoudigweg niet loont.

 

Het gevolg van dit alles is dat in Europa sinds het begin van augustus de markt wat krapper is geworden. Dit is duidelijk te zien in de DA prijs die vanaf dat moment is gaan stijgen. Uiteraard speelt ook het weer een rol. Want als de temperaturen fors boven het langjarig gemiddelde liggen, zoals de afgelopen twee winters, dan drukt dit de prijzen natuurlijk. En dat is nu niet het geval. De vraag naar gas ligt op en boven de verwachting.

 

Gasprijzen lange termijn

We denken dat deze situatie nog wel aan kan blijven houden. Het probleem in Australië is nog niet opgelost. In Azië is dit ook nog steeds het geval. Maar op de langere termijn zijn er zeker meer factoren die een rol gaan spelen. In China is het economisch herstel stevig, maar dat wordt voornamelijk door stimuleringsmaatregelen veroorzaakt. Echter vaart de groei van China ook op de economische groei van het westen. En dat gebeurt wel, maar met hele kleine stapjes. Op dit moment neemt het aantal besmettingen in veel delen in Europa en in Amerika weer verder toe en dat zet opnieuw een rem op het herstel. Dit zal zeker neerwaartse druk geven op de gasprijzen.

 

Gasprijzen korte termijn

We zien dan op dit moment alleen een prijsrisico voor deze winter. De prijzen op de korte termijn zullen eigenlijk alleen maar door het weer bepaald worden. Blijft het koud dan ontstaat er een opwaarts momentum. Zijn de temperaturen rond de normaal of zelfs warm dat valt dat momentum weg. Voor alle perioden na de winter wordt de richting voornamelijk bepaald door een mondiaal economisch herstel. Daarbij is de olieprijs een goede indicator. En die gaat op dit moment voornamelijk zijwaarts.

 

Disclaimer