Hitte prijzen

De afgelopen weken waren redelijk bullish voor elektriciteit met als voornaamste drijver het aanhoudende droge en warme weer. Als het kwik richting de 30 °C gaat, krijg je te maken met het  koelinstallatie effect; een omslagpunt in de voornamelijk inverse relatie tussen temperatuur en consumptie.

 

Voorheen ging de onbalansprijs nog weleens de gehele dag door het dak, maar tegenwoordig lijkt het effect beperkt tot de avonduren zoals te zien valt in de prijsgrafiek van 24 juli. Dat gedurende de piekuren kantoorgebouwen extra koeling vereisen is ondertussen wel algemeen bekend, en hier houden de voorspellingen dan ook rekening mee. Echter, dat dit fenomeen zich thuis voortzet is relatief nieuw door de opkomst van residentiele airconditioning installaties. In andere woorden, na thuiskomst wordt relatief vaker actief gekoeld d.m.v. een installatie dan een aantal jaar geleden en dit wil nog weleens tot wat upside potentieel leiden in de avonduren.

 

Langdurige hitte vormt overigens in het algemeen een redelijk goede opzet voor extreem hoge elektriciteitsprijzen omdat het zowel de vraag- als de aanbodszijde beïnvloed. Aan de vraagzijde hebben we de reeds besproken toenemende energiebehoefte van koelinstallaties. Aan de aanbodzijde de toegenomen kans op uitval van centrales door koelwater- en bevoorradingsproblematiek.

 

Veel kern- en kolencentrales zijn gesitueerd langs grote rivieren. Naarmate de buitentemperatuur, en dus ook de riviertemperatuur, toeneemt, neemt het koelvermogen van het water en daarmee de productiecapaciteit af. Vanaf een bepaalde riviertemperatuur worden centrales zelfs verplicht afgesloten in verband met milieuregelgeving. Hier komt nog eens bovenop dat kolencentrales ook nog eens bevoorraad worden vanaf het water en lage rivierstanden als gevolg van de warmte nog weleens kunnen zorgen voor brandstoftekorten. Wanneer de hittegolf zich dan ook nog eens uitstrekt over heel West-Europa is er een perfecte storm in de maak.