Highlights prinsjesdag

Op dinsdag 17 september presenteerde het derde Kabinet Rutte de plannen voor 2019 in de Miljoenennota. Het klimaat en de energietransitie zijn hierin belangrijke onderwerpen. Powerhouse heeft voor u de belangrijkste punten op het gebied van energie en klimaat op een rijtje gezet.

 

De energiebelasting zal de komende jaren verschuiven: de belasting op elektriciteit gaat naar beneden en op gas zal de belasting stapsgewijs omhoog gaan. Verder zal de afvalstoffenheffing omhoog gaan en werkt het kabinet aan een minimumprijs voor CO2 om de keuze voor duurzame producten en diensten te stimuleren.

 

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de gaswinning in Groningen. In de komende jaren wil het Kabinet de gaswinning in dit gebied verder afbouwen. Uiterlijk in 2030 komt er een eind aan de gaswinning in Groningen. Daarnaast investeert het Kabinet vanaf 2019 200 miljoen euro per jaar in de regio. Veiligheid voor de bewoners en leveringszekerheid (niet meer winnen dan strikt noodzakelijk) staan in het besluit voorop.

 

Een ander onderwerp in de Miljoenennota is het klimaat. Het Kabinet wil met gericht beleid invulling geven aan de afspraken die voortkomen uit het Verdrag van Parijs. Zo moet de uitstoot van CO2 in Nederland in 2030 met 49 procent zijn verlaagd ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken werkt het Kabinet aan een minimumprijs voor CO2 en wil het financiële prikkels gebruiken om emissiereductie te realiseren en duurzaam te innoveren. De SDE+ subsidie is hier een voorbeeld van. Ook komt er meer ruimte voor windmolens op zee. Tot 2030 stelt het kabinet een budget van 3,2 miljard euro beschikbaar voor de uitrol van duurzame energie en technologie die de CO2-uitstoot vermindert. Daarnaast is er tot 2030 jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar voor innovatie- en pilotprojecten.

 

In de miljoenennota werd verder nog gerefereerd aan het komende Klimaatakkoord, waarbij de overheid samen met maatschappelijke organisaties de klimaatdoelstellingen voor Nederland tot 2030 op papier zet. Hierover zijn de onderhandelingen nog in volle gang. De verwachting is dat de uitkomst van dit Klimaatakkoord later dit jaar zal worden gepubliceerd (*hieromtrent is reeds een update afgegeven en de uitkomst is uitgesteld tot later).