Het weer als bepaler voor gasprijs

De afgelopen maanden is de gasprijs aan de voorkant flink gaan stijgen. Deze stijging is geen verassing, doordat de maatregelen omtrent Corona wat worden verruimd.

 

Hoe heeft de gasprijs zich de afgelopen tijd ontwikkeld?

De gasmarkt is door de Corona uitbraak in het tweede kwartaal van 2020 flink gedaald. Deze daling is te verklaren doordat alle economieën door de Coronamaatregelen hard zijn geraakt. Het gevolg is dat de vraag terugliep.

 

Naast de impact van Corona spelen nog andere factoren een rol in de daling van de gasprijs aan het einde van Q120. Zo was het een warme winter, hierdoor was de vraag naar gas laag. Ook met het aanbod van gas was niks mis. Sterker nog de storages waren nog goed gevuld. Daarbij was de toevoer van LNG erg veel. Dit kwam door de hoge productie van LNG en de gunstige prijzen hier in Europa. De spread ten opzichte van Azië was erg gunstig. En als laatste was er ook nog nauwelijks onderhoud aan het gasnetwerk.

 

Waarom stijgt de gasprijs dan nu?

  • De winter is net begonnen en het weer kan nog alle  kanten op gaan. Deze onzekere factor heeft een opdrijvend effect.
  • De temperaturen zijn op en soms onder normaal. Wanneer de temperaturen onder normaal zijn, zal de vraag naar gas toenemen.
  • De storages zitten vol, maar het niveau is nog te laag om rendabel uit te stromen. Deze gastoevoer laat nog op zich wachten.
  • Er is toch meer onderhoud geweest dan verwacht. Daarbij zijn er ook meer storingen geweest. Voornamelijk in het Noorse gasnet.
  • Er is nauwelijks aanbod van LNG. De productie wereldwijd is nu lager en de spreads zijn in het voordeel van Azië. Dus aan de aanbodzijde is dit een opdrijvende factor.

 

Wat verwachten we voor de nabije toekomst?

Gezien de spread zal de toevoer van LNG naar Europa nog wel even op zich laten wachten. De gasprijs in Azië daalt wel wat, maar de spread is nog steeds te wijd om schepen deze kant op te sturen. Het weer is dus de enige factor die op de korte termijn de gasprijs bepaalt. Hierbij geldt de vuistregel: Bij een dalende temperatuur gaan de prijzen omhoog en vice versa.

Het bericht van gisteren omtrent het vaccin van Pfizer zou een prijsomhogend effect kunnen hebben. Naar verwachting stemt de markt hierop positief.  Echter is er altijd een kans op een terugval.

 

Het effect van de storages na januari.

Tot en met januari zal het weer voornamelijk de grootste regulerende factor zijn en de vraag naar gas beïnvloeden. Echter vanaf januari zullen de storages ook gaan uitstromen. Sommige storages moeten dit verplicht doen, zoals in Frankrijk. Andere storages doen dit wegens economische redenen. Dit zal effect gaan hebben op de aanbodzijde van de gasmarkt en dus de gasprijs.