Het effect van LNG op de Nederlandse prijs

Het aanbod van Liquefied Natural Gas (LNG) op de gasmarkt groeit nog steeds, doordat het aanbod nog steeds stijgt.

Deze stijging is te verklaren doordat dit vaak zeer grote projecten zijn met vele tientallen miljarden euro’s investeringskosten. Deze projecten worden dus niet zomaar stopgezet. Daarbij is er bij LNG veelal sprake van lange termijn contracten en wordt het gas dus ook geleverd. De vraag naar gas is door Corona en de zeer milde winter wereldwijd fors lager. Er ontstaat een disbalans, met het gevolg van een overaanbod van gas op de markt.

 

We zagen de afgelopen weken de gasprijzen in Europa dan ook dalen en in het Hemelvaartweekend leidde dit tot prijzen op TTF die zelfs onder 2.00 EUR/MWh gehandeld hebben. Nadat half maart Corona maatregelen zijn getroffen, zijn de prijzen op TTF onder de prijzen op Henry Hub, de benchmark in de VS, terecht gekomen. Dit heeft al geleid tot het afzeggen van LNG schepen naar Europa. Echter zijn in Azië de prijzen ook hard gedaald. De spread tussen de prijzen op de Oost-Aziatische Index en TTF van de eerstvolgende maand is klein en soms zelfs negatief geweest tot halverwege mei. In Oost-Azië wordt gas uit Australië geïmporteerd. Voornamelijk dus door China en Japan. India haalt het grootste deel van hun LNG import uit Qatar. De laatste is ook de grootste leverancier van gas aan Europa.

 

De verwachting is dat wanneer de vraag in Azië gaat aantrekken door herstel van de economie in China de prijzen daar zullen oplopen. Dat zou in Q3-20 kunnen betekenen dat gas uit Qatar richting het oosten gaat. Het zal voor de situatie in Europa nu nog niet veel uitmaken. De gasopslagen zitten nu al voor meer dan 70% vol. De vraag vanuit gasopslagen om gas op te slaan valt dan ook in de loop van het derde kwartaal weg. Per saldo zal de aanvoer van LNG voor deze zomer, lees Q3-20, minder belangrijk worden om aan de Noordwest Europese vraag te voldoen. Pas in Q4-20 zal de aanvoer van LNG weer een prominentere rol krijgen voor de prijsstelling. We nemen uiteraard aan dat ook hier de economie zal gaan aantrekken.