Heroverweging inkoop-strategie door ODE

In het wetsvoorstel Wijziging Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord is voor de grootindustriële verbruikers, zoals de glastuinbouw, een zeer forse tariefverhoging van de Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) opgenomen voor 2020.

Met dit voorstel is het de bedoeling om de lastenverdeling tussen industrie en huishoudens te verschuiven van 50%-50% naar 67%-33%. Deze herverdeling komt voort uit het feit dat de opbrengsten van de ODE rechtstreeks worden ingezet voor de SDE++, welke voornamelijk van toepassing zijn voor de grootindustriële gebruikers.

 

De planning is ODE in de derde tariefschaal, de verbruikers tussen de 50 MWh en de 10.000 MWh, te verhogen van €7,40 naar €20,50 per MWh, dit betekent een stijging van bijna 180%. Voor tuinders die belichten met netstroom en een verbruik hebben van 10.000 MWh kunnen de extra kosten oplopen tot bijna anderhalve ton per jaar. In de vierde tariefschaal, voor de grootverbruikers boven 10.000 MWh, stijgt de ODE slechts beperkt van €0,30 naar €0,40 per MWh.

 

Deze verhoging zou voor een strategische heroverweging op het gebied van energie inkoop kunnen leiden voor de verbruiker met eigen opwek, om zo de afname van elektriciteit van het net te minimaliseren.

 

Als reactie op deze wijziging heeft de glastuinbouw sector de Tweede Kamer nogmaals gevraagd naar de ODE opslagen te kijken. Het voorstel van Glastuinbouw Nederland is om de tariefverhoging van de ODE procentueel evenredig te verdelen tussen alle verbruiksschijven van 10.000 tot meer dan 10 miljoen kilowattuur. Daarnaast is een kenmerk van de energietransitie dat opwekking en gebruik van CO2-vrij opgewekte elektriciteit wenselijk is en wordt gestimuleerd. Een verhoging van de ODE-heffing op duurzaam opgewekte elektriciteit staat hier echter haaks op, meent Glastuinbouw Nederland. Een gedeeltelijke ODE-vrijstelling op inkoop van duurzaam opgewekte elektriciteit zou een stimulans zijn voor de doorontwikkeling.