Grote kolendeal in Azië mislukt 6/7

Kolenprijs stijgt nog niet verder

De kolenmarkt hikt tegen de grens van de 92 dollar aan, maar lijkt er op dit moment nog niet doorheen te komen. De markt is erg onzeker wat de prijzen moeten worden nu de onderhandelingen tussen de grootste leverancier Glencore en een grote Japanse elektriciteitsproducent zijn mislukt. In de afgelopen 30 jaar kwam het tot een akkoord en gaf dit contract een duidelijke richting voor de kolenprijs voor het aankomende jaar. Nu er geen contract is gesloten is de markt aan het zoeken naar een richting gever voor prijzen voor het aankomende jaar.