Groninger Gas; afweging veiligheid en levering

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert, naar aanleiding van de aardbeving afgelopen 23 mei in Groningen, een verdere verlaging van het Groninger gas. Dit betekent dat de productie van gas volgend jaar van maximaal 15.9 bcm naar 12 bcm moet zakken.

Het eerdergenoemde getal van 15,9 bcm komt vanuit GTS (Gasunie Transport Service, de Nederlandse gasnetbeheerder) en zou nodig zijn voor de leveringszekerheid. Echter geeft het SodM aan dat “enige mate van risico en impact op de leveringszekerheid moet afgewogen worden ten opzichte van de risico’s en impact die de gaswinning met zich meebrengt voor de Groningers”. In dit advies is het “flink achterblijven van versterkingsoperaties” meegewogen. De 12 bcm is gebaseerd op een gasjaar met een gemiddelde winter.

 

Hcal en Lcal gas

De totale gasproductie is voldoende, aangezien het totale gasaanbod wordt aangevuld vanuit Noorwegen en Rusland. Echter zorgt de lagere productie van Groningen voor een tekort aan laag calorisch gas (Lcal). Het gas uit Noorwegen en Rusland is hoog calorisch (Hcal) en deze moet voor gebruik in Nederland geconverteerd worden middels het toevoegen van stikstof. Het bouwen van een stikstoffabriek is echter een kostbaar en tijdrovend proces. De bouw werd voorheen door de toenmalige Minister van Economische Zaken Henk Kamp tegengehouden, omdat de verwachte productieverlaging destijds minder groot was. De nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek is reeds in aanbouw, maar deze zal naar verwachting niet operationeel zijn voor 2022.

 

Wat nu?

Ondanks het zachte weer liep het systeem afgelopen winter al tegen zijn grenzen aan. Het enige wat Minister Wiebes nu kan doen is druk uitoefenen op zakelijke grootverbruikers om over te stappen op Hcal gas of helemaal van het gas af te gaan. Voor aankomende winter zien we nog geen probleem, maar daarna is het mogelijk dat als het echt koud wordt er tijdelijk tekorten aan Lcal gas kunnen ontstaan. We zien dit risico echter niet ingeprijsd worden in de gasmarkt, noch zien we het terug in de prijzen van gasopslagen en flexibele capaciteit.

 

Wanneer de productie daadwerkelijk wordt teruggeschroefd, maar aardbevingen elkaar desondanks in hetzelfde tempo blijven opvolgen, dan zou de afweging tussen veiligheid en leveringszekerheid misschien opnieuw worden gemaakt. Dit zou kunnen leiden tot een snellere afbouw van gaswinning, welke mogelijk tot nog meer krapte zou kunnen leiden.

 

https://powerhouse.net/disclaimer/#marktinformatie-disclaimer