Groningenveld definitief dicht

In 2018 kondigde Minister Wiebes al aan dat het Groningenveld dicht zou gaan. De afbouw gaat voorspoedig. De minister geeft nu aan dat er vanaf 2022 geen gas meer nodig hoeft te zijn uit het Groningenveld bij een gemiddeld jaar in Nederland. Dit zal wettelijk worden vastgelegd middels het wetsvoorstel “Wat na nul”.  Met deze wet willen zij de periode tot aan en de periode na de sluiting in goede banen leiden.

 

In de periode tot aan – fase 1

In deze fase zal het Groningenveld nog enkel fungeren als back-up om de leveringszekerheid te kunnen garanderen in meer uitzonderlijke tijden. Dit is in tegenstrijd met het verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om het veld zo snel mogelijk geheel te laten sluiten. Een aantal locaties zullen namelijk op een minimum moeten blijven draaien om als reservemiddel goed te kunnen functioneren. Deze locaties kunnen dan opschalen indien nodig. De minimale hoeveelheid en de manier waarop dit wordt gewonnen zal jaarlijks worden bepaald.

 

Na sluiting – fase 2

In deze fase komt er een definitief einde aan de inzet van het Groningenveld. Hoe dit wordt ingevuld is nog niet geheel duidelijk. Wel zal er extra aandacht komen voor de veiligheid en de verplichtingen voor NAM na de sluiting en het functioneren van het gassysteem zonder het Groningenveld. De wet “Wat na nul” zal naar verwachting volgend jaar zomer ingediend worden.