Geld toe als je energie verbruikt?

In onze buurlanden doken de stroomprijzen afgelopen zondag onder de nul. BNR Nieuwsradio vroeg zich af of een soortgelijke situatie ook in Nederland kan voorkomen. Vanochtend vroeg vertelde ik dat veel wind en een hoge beschikbaarheid van centrales in combinatie met een matige consumptievraag hier afgelopen zondag debet aan waren. Tot -20 euro/MWh op de dagmarkten van Duitsland, Frankrijk en België.

Vraag en aanbod in balans

Negatieve prijzen zijn op commoditygebied een fenomeen wat uniek is voor elektriciteitsmarkten. Het wordt veroorzaakt doordat, als gevolg van operationele borgstellingen, vraag en aanbod altijd in balans moeten zijn, maar beide een zekere mate van inelasticiteit vertonen. Oftewel: zowel producenten als grote afnemers kunnen of willen niet adequaat op prijssignalen reageren. Voor producenten is het financieel onaantrekkelijk om op basis van één enkel negatief uur gelijk een centrale af te regelen. Voor grote afnemers zit er een limiet aan hoeveel extra vermogen zij in dezelfde tijdspanne extra kunnen benutten.

Duitsland koploper negatieve uurprijzen

In de omliggende landen komen negatieve uurprijzen in de dagmarkt het meeste voor in Duitsland: in 2018 134 uur met als laagst genoteerde prijs -76 euro. In Frankrijk en België was het al een stuk zeldzamer, respectievelijk 11 en 9 uur waarbij de meest recente negatieve stroomprijs alweer 10 maanden geleden heeft plaatsgevonden. In Nederland en Groot Brittannië zijn negatieve stroomprijzen het afgelopen jaar niet voorgekomen. Sterker nog, Nederland heeft in de afgelopen 10 jaar slechts tweemaal negatieve uurprijzen mogen noteren, allebei op 1 januari 2012. Aangezien het hierbij ging om bedragen van -1 ct en -8 ct lijkt dit in ons land geen fenomeen te zijn.

Negatieve prijzen op onbalansmarkt

Op de Nederlandse onbalansmarkt zien we gemiddeld genomen wel elke dag negatieve prijzen. In 2018 waren zo’n 5% van de kwartierprijzen negatief. Ook de uitschieters zijn extremer; de laagste kwartierprijs was afgelopen jaar maar liefst -418 euro. Overigens werkt het op de onbalansmarkt niet zo simpel dat als het hard waait de prijzen omlaag gaan. Zo blies de wind vorige week nog de mussen van het dak maar tikte de onbalansprijs toch nog steeds 450 euro aan.

Wat betekent dit voor u?

Als negatieve dagprijzen ooit een structureel fenomeen worden in Nederland, kan het interessant worden om een groter deel van uw hernieuwbare productie over de onbalansmarkt te laten lopen. Dit is risicovoller, maar aan de andere kant blijft het onwenselijk om te moeten bijbetalen voor productie. Voor grote afnemers wordt het juist aantrekkelijker om in bepaalde uren flink in te slaan. Dit zou kunnen bijdragen aan het rondkrijgen van een business case voor (extra) opslagcapaciteit.

BNR Nieuwsradio

Geïnteresseerd in mijn interview op BNR Nieuwsradio? Luister hier mijn bijdrage terug.

 

Mark Kortleve, Commercieel Directeur van Powerhouse