Gasvraag hoger naar de zomer toe

De gasvraag naar deze zomer toe is aan een aantal factoren onderhevig. Deze factoren hebben een stijgend effect op de gasvraag.

De gasstorages

In de winter van 2018 waren de gasstorages zeer leeg. De gasopslagen zaten toen nog voor 50% vol aan het einde van de winter. Deze winter is er veel gas uit de storages gehaald. Deze zijn op dit moment nog voor ongeveer 25% gevuld. Door de weersvoorspellingen zal de gasvraag uit deze storages nog wat toenemen, voordat deze weer aangevuld gaan worden voor komende winter. Dit alles zal leiden tot een extra vraag in vergelijking met de afgelopen twee jaar.

Gas voor elektriciteit

Naast de gasvraag voor het vullen van de storages is het aannemelijk dat ook de vraag van gas voor elektriciteit zal gaan toenemen. Met name de gasvraag voor in Q321. In dit kwartaal zal de vraag naar elektriciteit voor klimaatbeheersing toenemen. Gassco (de Noorse gasnetbeheerder) anticipeert daar reeds op door het geplande onderhoud van Q321 naar Q221 te verschuiven.

Er zijn meerdere redenen voor een algehele toenemende vraag naar gas. De grootste reden is de oplopende CO2 prijs, wat een gevolg is van het opgezette Europese systeem (het ETS). Het doel van het systeem is om de CO2 uitstoot te verlagen door een periodieke stijging in de prijs door te voeren. Daarnaast moeten grote CO2 uitstoters certificaten komen, welke steeds schaarser worden. Bovenop dit heeft de EU ook de doelen voor CO2-reductie verder naar boven bijgesteld. Door deze stijgende CO2 prijs wordt dat elektriciteitsproductie met kolencentrales niet meer rendabel. Gascentrales nemen dit over, wat uiteraard zorgt voor een stijging in de gasvraag.

Mogelijk herstel economie

Een ander niet te voorspellen effect is het mogelijke herstel van de economie en de daarmee samenhangende toenemende gasvraag. Door de coronacrisis is de gehele economie naar een lager niveau gegaan. Nu het vaccineren is begonnen, zal dit mogelijk snel aantrekken. Naar verwachting is dat dit vooral in het tweede deel van dit jaar gaat gebeuren.

Al met al

Er wordt dus een grotere gasvraag in de zomer verwacht. Misschien iets onder het niveau van 2018, maar zeker boven het niveau van 2020. Er is echter ook een verschil in aanbod ten opzichte van 2018. Er is meer LNG. Dat is nu al zo, maar dat wordt ook verwacht in april. Dit heeft een dempend effect op de oplopend gasprijs.