Gasmarkt: resumé 2018 en verwachting 2019

In 2018 is er veel gebeurd in de gasmarkt in Europa. In dit artikel werpen we een terugblik op 2018 en kijken we vooruit naar 2019.

Gasmarkt in 2018

Het jaar begon extreem met een periode van veel kouder weer dan gebruikelijk om de rest van het jaar uitzonderlijk zacht te zijn. Dat had een lage gasvraag tot gevolg.

 

De laatste dagen van februari en de eerste dagen van maart werden gekenmerkt door de meest extreme situatie in jaren. Richting het einde van de winter, toen de opslagen al bijna leeg waren, werd het uitzonderlijk koud weer in West-Europa. Leveranciers in Duitsland, België, Nederland en Groot-Brittannië vochten om voldoende gas te krijgen. Dat leidde tot extreme prijzen: van een normale prijs van iets boven de 22 euro per MWh tot bijna 100 euro per MWh intradag.

 

Dit werkte door in de prijzen voor de zomer. Er moest veel gas geïnjecteerd worden vanwege de lege opslagen. Dit hield de spotprijzen hoog. Injecteren met hoge prijzen betekende ook dat de winter 2018-2019 omhoog ging om voldoende spread te creëren om de opslag rendabel te houden. Dit ziet u terug in onderstaande grafiek. De prijs voor Cal19 werd omhoog gedrukt door de 1e kwartaal-prijs.

 

Zachte winter 2018-2019

Met het zachte laatste kwartaal van afgelopen jaar en de zachte winter tot nu toe, zitten de opslagen nog veel voller dan in voorgaande jaren. Dat zal de komende zomer minder injecties tot gevolg gaan hebben. Dit is terug te zien in de prijzen, want deze zijn de afgelopen weken sterk gedaald.

 

Verwachting gasmarkt 2019

Verderop de curve is de impact van het online komen van Nordstream 2 pijpleiding te zien. Deze verbinding zal 55 BCM gas per jaar van Rusland naar Duitsland transporteren. Hiermee komt er veel meer aanbod, wat de prijzen verderop de curve omlaag drukt. Interessant wordt wel hoe de gasprijzen zich gaan ontwikkelen als kolencentrales in Europa uit gefaseerd gaan worden. Dit zal deels worden opgevangen door gascentrales. En dat zal de vraag naar gas doen stijgen in Europa.

 

Verwachting LNG in 2019 

Ook de ontwikkelingen op de LNG-markt blijven interessant om te volgen. Zo komt de Jamal terminal in Rusland online en is LNG veel sneller in Europa dan vanaf Qatar. Ook de Verenigde Staten zijn druk bezig met het exporteren van LNG, een ontwikkeling die effect kan hebben op de Europese prijzen.

Voorlopig is Azië nog de belangrijkste afzetmarkt van LNG. Alleen bij een overschot komt het richting Europa. Dit kan veranderen als de productie van bijvoorbeeld Groningen verder omlaag gaat. Zoals het er nu naar uit ziet zal de overheid vasthouden aan het huidige reductieplan, ruim 19 BCM in 2019, om in 2022 maximaal 12 BCM te produceren.

 

Zie onbalans en prijzen voor uw dagelijkse update van de energieprijzen.

 

 

Disclaimer marktinformatie