Full disclosure per 1 januari 2020 verplicht

Wat Is full disclosure?

Op 2 juli 2019 is het voorstel tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit in verband met de toevoeging van certificaten van oorsprong gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee van kracht geworden. Met deze wijzigingsregeling wordt invulling gegeven aan het amendement van de leden Dik-Faber en Jetten op de Wet Voortgangsenergietransitie over het opzetten van een nationaal systeem van full disclosure. Dit houdt in dat elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer moet worden onderbouwd met een garantie van oorsprong (groene elektriciteit) of een certificaat van oorsprong (grijze elektriciteit). Een stroometiket wordt daarmee volledig onderbouwd aan de hand van certificaten. Dit wordt full disclosure genoemd, oftewel volledige transparantie. Het nieuwe element in deze regeling is dat ook geleverde ‘grijze’ elektriciteit onderbouwd moet worden met een certificaat van oorsprong (CvO). Hiermee is de verwachting van de indieners van het amendement dat afnemers een bewustere keuze maken voor het type elektriciteit dat zij willen afnemen.

Wat houdt dit in?

Vanaf 1 januari 2020 wordt het bij Wet verplicht om de herkomst van alle geleverde elektriciteit aan te tonen. Deze verplichting komt te liggen bij de energieleveranciers, zoals Powerhouse. Aan de andere kant ontstaat er een nieuwe markt voor producenten van ‘grijze’ stroom. Zij kunnen zich op vrijwillige basis registreren bij CertiQ als producent van CvO’s. Voor iedere MWh geproduceerde stroom wordt door CertiQ 1 CvO aangemaakt en gestort op de rekening van de producent. De CvO’s zijn twaalf maanden geldig tussen datum van productie en datum van gebruik. In onderstaand plaatje een overzicht van het CvO proces.

 

 

  1. De producent van fossiel gestookte centrales kan zich vrijwillig registreren bij CertiQ voor de levering van CvO’s. Nadat hij aangemeld is zal voor iedere geproduceerde MWh 1 CvO op de rekening van de producent gestort worden. Vervolgens kan de producent deze bilateraal of via een trader verhandelen.
  2. CertiQ is de door de overheid aangewezen instantie die de administratie van CvO’s en GvO’s in Nederland bijhoudt. Hieronder valt het aanmaken van CvO’s voor producenten, het overschrijven van verhandelde CvO’s tussen Producenten en Leveranciers en het afboeken van certificaten voor de Leverancier.
  3. De leverancier koopt certificaten in bij producent dit kan bilateraal of via een trader. De certificaten worden door CertiQ overgeboekt naar de rekening van de leverancier.
  4. De leverancier brengt de benodigde CvO’s in rekening bij de klant en deze worden door CertiQ afgeboekt van de rekening van de leverancier.

 

Voor producenten die zelf niet de administratieve werkzaamheden willen uitvoeren kunnen zij een intermediair inschakelen. De producent meldt zich dan aan bij CertiQ, maar sluit een leveringsovereenkomst met de intermediair waardoor de certificaten direct op de rekening van de intermediair wordt gestort. De producent hoeft dan verder geen inspanning te doen om de CvO’s te verhandelen.

Wat betekent dit voor u?

Indien u beschikt over een WKK kunt u zich registreren als producent bij CertiQ voor de productie van WKK CvO’s. Deze certificaten worden dan op uw CertiQ rekening geboekt en zijn verhandelbaar. Aan de registratie en het verhandelen van CvO’s zijn administratiekosten verbonden die door CertiQ in rekening worden gebracht. Wilt u profiteren van de door u geproduceerde CvO’s, maar niet de administratieve rompslomp hiervan hebben dan kan Powerhouse u hierbij assisteren in de rol van intermediair.

Wat kunt u verwachten van Powerhouse?

De invoering van deze maatregel leidt tot extra kosten voor onze klanten bestaande uit de kosten van de CvO’s en de administratieve kosten van CertiQ. Wij doen onze uiterste best om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Uiteraard wil Powerhouse ook met u meedenken over de kansen en u ontzorgen bij het tijdrovende certificeringsproces bij CertiQ.

Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager of neem contact op met de Customer Support afdeling via 088 770 77 15 of sales@powerhouse.nl. Wij zijn u graag van dienst op werkdagen van 08:00 – 18:00.