Full Disclosure of Fool Disclosure?

Vanaf 1 januari 2020 zijn energieleveranciers verplicht om alle leveringen aan eindgebruikers, zowel voor consumenten als zakelijke afnemers, te onderbouwen met (afgeboekte) certificaten. Waar dit voorheen alleen noodzakelijk was voor duurzame elektriciteit, dient dit nu voor alle elektriciteit te geschieden.

Voor de certificering van energie in Nederland is CertiQ verantwoordelijk en maakt gebruik van twee verschillende soorten elektronische certificering:

  1. Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa; en
  2. Disclosure Certificates (DC’s) voor energie die is opgewekt uit fossiele bronnen en kernenergie.

Producenten van elektriciteit kunnen ervoor kiezen hun installatie te registreren en krijgen dan voor elke geproduceerde MWh één certificaat, afhankelijk van de bron van opwek, is dit een GvO of een DC. Deze certificaten worden elektronisch uitgegeven (‘gestort’ op een handelaarsaccount) en zijn verhandelbaar om van de ene account naar de andere over te maken.

 

Waar GvO’s altijd waarde hebben gehad, omdat ze duurzaamheid aantonen, zullen producenten nu ook geld vragen voor DC’s.
De Full Disclosure regeling verplicht energieleveranciers vanaf 2020 voor elke geleverde MWh aan Nederlandse eindgebruikers 1 GvO óf 1 DC in te leveren.
De kosten van de nieuwe wetgeving worden doorbelast aan de eindgebruiker met als gevolg dat veel energieleveranciers voor de goedkoopste optie zullen kiezen: DC’s.
Zodoende worden producenten van de goedkoopste DC’s, kolencentrales, in gelegenheid gebracht extra marges te maken. Hoewel dit ontegenzeggelijk de transparantie ten goede komt, kun je je afvragen of dit een gewenst effect teweegbrengt voor de maatschappij.

 

Een ander probleem is, dat dit geen gesloten systeem betreft. Het is namelijk wettelijk bepaald dat GvO’s en DC’s van alle EU lidstaten gebruikt mogen worden door Nederlandse energieleveranciers.
Daarentegen leggen slechts een paar landen binnen de EU de wettelijke verplichting van Full Disclosure op. Kortom, de productie van GvO’s en DC’s staat totaal niet gelijk aan de consumptie ervan.
Ook hier ligt het gevaar weer op de loer dat vervuilende producenten, denk hierbij aan Duitse en Poolse bruinkoolcentrales, additionele marges kunnen maken zonder waarde toe te voegen.

Tot slot wordt hiermee een voordeel voor energieleveranciers met eigen productiecentrales gecreëerd, zij hoeven immers niet de markt op om DC’s in te kopen.

 

Meer transparantie in de markt is een goed idee, maar of het huidige framework van Full Disclosure daar het juiste middel voor is blijft de vraag.