Elektriciteitsmarkt: terugblik 2018, vooruitzicht 2019

In 2018 is er veel gebeurd in de elektriciteitsmarkt in Europa. In dit artikel kijken we kort terug op het afgelopen jaar en vooruit naar 2019.

Stijgende prijzen

Het afgelopen jaar kan worden samengevat als een warm en droog jaar waarin de prijzen sterk zijn gestegen. Dit werd met name veroorzaakt door de prijsstijgingen van de grondstoffen. Denk bijvoorbeeld aan kolen en gas, maar ook aan CO2. Deze is van 8 euro aan het begin van 2018 gestegen naar 25 euro per ton in december 2018.

 

Sluiting van kolencentrales

Kijken we vooruit naar 2019 dan zal de bepaling over de uitfasering van de kolencentrales in Nederland en Duitsland een grote rol gaan spelen. In Duitsland lijkt het erop dat vanaf 2022 de eerste centrales uitgeschakeld gaan worden, contracten die al op de markt staan. Deze zijn in de laatste weken dan ook toegenomen in prijs. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Duitse politiek. Ook in Nederland zal er waarschijnlijk duidelijkheid gaan komen wanneer de Amercentrale in Geertruidenberg van RWE/Essent  en de Hemwegcentrale in Amsterdam van Nuon dicht zullen gaan.

 

Ontwikkeling van de CO2-prijs

Belangrijkste drijfveer voor alle Europese markten zal de ontwikkeling van de CO2-prijs zijn, grotendeels beïnvloed door politieke ontwikkelingen. Er zullen minder credits in de markt komen. Een groot deel blijft in de Market Stability Reserve, wat terug te zien is in de forward marktprijzen voor de aankomende jaren. Wel kan een wijziging in beleid grote invloed hebben op de vraag naar CO2-credits en daarmee op de energieprijs.

 

Duurzame energie

We zien een toename in initiatieven op het gebied van duurzame energie. Het aantal zonnepanelen is in 2018 toegenomen van 3 GWp naar 4,3 GWp.

 

Zie onbalans en prijzen voor uw dagelijkse update van de energieprijzen.

 

 

Disclaimer marktinformatie