Elektriciteitsmarkt – aircoload

Tot nu toe is het voorjaar en de start van deze zomer warm en vooral ook droog. Weeronline geeft aan dat het de derde zomer op rij wordt met mooi, zonnig en droog weer. Langdurige hitte heeft in het algemeen een opdrijvend prijseffect op de elektriciteitsmarkt, doordat het invloed heeft op zowel vraag- als aanbodkant.

 

De hitte en de daarbij behorende voorspelde droogte werken door in de watertemperaturen en watertekorten. Dit heeft een negatieve invloed op de aanbodzijde. De beschikbaarheid van centrales kan lager worden door de toegenomen kans op uitval van centrales door koelwater- en bevoorradingsproblematiek.

 

Kern- en kolencentralen staan veelal aan een rivier wegens de toevoer van brandstof en de koeling vanuit het water. Stijgende watertemperaturen zorgen dat de centrales minder goed kunnen worden gekoeld en daarmee neemt de productiecapaciteit af.  Daarnaast zorgen stijgende temperaturen ook voor een dalend waterniveau, waardoor de toevoer van brandstof in het geding kan komen. Dit zijn twee negatieve effecten in de aanbodzijde van de elektriciteitsmarkt voor Q320.

 

Door het geplande onderhoud aan de centrale in Frankrijk is ook het aanbod daar lager. en vormt daarmee het derde negatieve effect op de elektriciteitsmarkt. Frankrijk exporteert normaliter zijn elektriciteit naar de omringende buurlanden. Het lijkt er nu zelfs op dat zij deze zomer elektriciteit moeten importeren. Zo heeft Duitsland begin deze week al geëxporteerd naar Frankrijk.

 

Echter neemt de vraagzijde op de elektriciteitsmarkt veelal toe door deze warmte. Dit doordat we te maken krijgen met het airco- of koelinstallatie effect. Dat gedurende de piekuren kantoorgebouwen de airco’s aanzetten om extra te koelen is algemeen bekend en ingecalculeerd. Het airco gebruik bij de mensen thuis is een nieuwer fenomeen en daarom zien we dat door de aircoload in de avonduren de vraag op de elektriciteitsmarkt toeneemt. Dit zou nog weleens tot wat upside potentieel kunnen leiden in de avonduren.