Election Day en de energiemarkt

Morgen is het zover. Dan vinden de verkiezingen in Verenigde Staten plaats, oftewel het is Election Day. De uitkomst hiervan kan gevolgen hebben voor de energiemarkt wereldwijd.

Omdat grondstoffen zoals olie en gas wereldwijd in dollars worden verhandeld, de VS de grootste olieproducent ter wereld is en tevens een van de grootste energieverbruikers. Dit effect zal ook zeker voor Nederland merkbaar worden. Nederland voert immers veel olie in, en is sinds het afgelopen jaar een netto-importeur geworden van aardgas.

 

Met winst voor Joe Biden, de Democratische kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, gaat de VS met de grootste economie van de wereld haar pijlen richten op groene energie. Hij heeft aangegeven grootste plannen te hebben voor duurzame ontwikkelingen, zoals het ‘Clean Energy Revolution Plan’.

 

Het doel van dit plan is dat de VS in 2050 volledig CO2 neutraal is, wat geheel draait op duurzame energie. Hiervoor zal hij 2 biljoen (2000 miljoen) dollar investeren, wat effect zal gaan hebben op de vraag naar olie. Men verwacht een daling in deze vraag door scherpere CO2 regels en elektrische/zuinigere auto’s. Hoe snel dit zal gaan is nog onduidelijk. Wat is Biden van plan?

 

Opnieuw toetreden tot het klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen meerdere landen om in 2050 energieneutraal te zijn. De VS heeft zich onder President Trump teruggetrokken uit het klimaatakkoord. Biden wil juist terugkeren, als hij wordt verkozen. Indien de VS terugkeert, dan hebben zij dezelfde doelen als Europa, namelijk energieneutraal worden in 2050. Dit houdt veel in voor de markt van groene energie, want hierdoor zal een grotere vraag ontstaan naar groene energie.

 

Acties op het gebied van olie en gas?

Biden wilt geen toestemming geven voor boorvergunningen op federaal grondgebied. Daarnaast streeft hij naar strengere regelgeving met betrekking tot de milieu-impact van het boren naar olie en gas (denk aan regels voor afvalwater en methaanuitstoot). Tot slot wil hij alle subsidies voor de olie- en gasproductie aan banden leggen. Dit zijn kosten opdrijvende maatregelen voor de winning van schalieolie en -gas, waardoor het produceren minder aantrekkelijk wordt en zal afnemen. Hierdoor neemt de importafhankelijkheid toe en stijgt mogelijk de mondiale olie- en gasprijs.

 

De importafhankelijkheid van de VS is iets wat onder de vlag van Trump onder druk is komen te staan. Dit komt doordat bepaalde acties, zoals het eenzijdig opzeggen van het oude nucleaire akkoord met Iran, niet ten positieve zal zijn voor de VS. Biden wil de relatie met Iran weer verbeteren en dit zou kunnen leiden tot een hogere productie en export van olie door Iran. Zij produceren nu bijna twee miljoen vaten olie minder per dag meer dan voor het akkoord werd opgezegd. Extra productie kan leiden tot lagere olieprijzen. Bovendien zet het de betrekkingen met oliekartel OPEC op scherp.

 

De uitkomst van Election Day kan met de hierboven beschreven redenen verschillende effecten gaan hebben in het wereldwijde energielandschap. Dat er wat gaat veranderen, blijkt uit bovenstaande. Maar hoe en wat precies dat weten we nog niet. De tijd zal het leren.