Een stabiel elektriciteitsnet. Opslag onvermijdelijk!

Een stabiel elektriciteitsnet. Opslag onvermijdelijk…

Het energienetwerk wordt steeds duurzamer en meer gedecentraliseerd. Duurzame opwek is bovendien volatiel en moet worden gebalanceerd. Oplossingen voor energieopslag zijn een onvermijdelijke voorwaarde voor een goed functionerend en duurzaam elektriciteitsnetwerk. Een batterij balanceert de vraag en aanbod van energie en helpt zo forse investeringen in het stroomnetwerk te voorkomen. Batterijen maken het ook mogelijk om in energie te handelen of volledig autonome netwerken op te zetten in combinatie met zonne- en/of windenergie.

 

De laatste jaren won de li-ion batterij enorm marktaandeel. Voornamelijk vanwege zijn draagbare toepassing in smartphones en computers, maar tegenwoordig ook in elektrische auto’s. Een relatief nieuwe markt is de mega lithium batterij, zo groot dat er minimaal 10.000 smartphone batterijen in passen. Deze megabatterijen kunnen worden ingezet voor grootschalige energie opslag of netstabilisatie.

 

De lithium batterij behoudt zijn energielading voor maanden en heeft een lange levensduur. Die levensduur is afhankelijk van een aantal factoren, zoals temperatuur, snelheid van laden en ontladen en de aantal maximale cycli. Een cyclus is het volledig ontladen en opladen van de beschikbare capaciteit in de batterij cel. Inmiddels draaien er pilots in stadswijken en bij bedrijven waarbij batterijen worden ingezet voor lokale onbalans. De groei van de markt voor mega batterijen zal met name afhangen van de benodigde vermogens en onbalansprijzen. Binnen de huidige onbalans markt kan de investering in een batterij (zonder subsidie) nog niet uit. Maar hoe meer duurzame opwek, des te groter prijsfluctuaties zullen zijn.

 

In onze volgende blog gaan we specifieke pilot cases bespreken.