Een optimale belichting

Besparen én verduurzamen van energie is de uitdaging voor de glastuinbouwsector. De energievoorziening in de glastuinbouw wordt steeds meer gebaseerd op elektriciteit. Dit komt vooral door een toename van belichting. Belichting is één van de essentiële instrumenten waarop geoptimaliseerd kan worden.

 

Waarom is belichting zo belangrijk?
Iedere groene plant of andere teelt heeft licht nodig om te groeien. Hoe meer licht, hoe beter het groeiproces veelal verloopt. Met kunstlicht in de kas kan de groei van de teelt in de donkere wintermaanden gewoon doorgaan en de dagen worden verlengd. Het is aanvullend op het zonlicht, waardoor de planten langer kunnen assimileren. Zo kan er een heel jaar lang worden geproduceerd. De klimaatcomputer speelt hierin een sturende rol. Deze schakelt de belichting aan of uit afhankelijk van de hoeveelheid zon.

 

Hoe te besparen op belichting?
Belichting is nodig, maar is ook een grote kostenpost. Uit de studie Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw en de Energiemonitor Glastuinbouw 2015 blijkt dat belichting voor 80% verantwoordelijk is voor het stroomverbruik in de kassen. Daarom zijn verschillende initiatieven opgesteld om dit te verbeteren.

Zo heeft de Kas als Energiebron een 5-stappenplan opgesteld met als doel het optimaliseren van belichting. Stap twee richt zich op het zoveel mogelijk licht uit een kWh elektriciteit halen. Maar wat als daarbij ook wordt gekeken naar het zo nauwkeurig mogelijk inkopen van deze elektriciteit. Wat zou dit betekenen voor het besparen op de energiekosten? Hiervoor heeft Powerhouse de Belichting Plus dienst ontwikkeld.

Met deze dienst stellen wij de klant in staat stellen met lokale weersvoorspellingen de energiebehoefte voor de belichting zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen en in te kopen. Dit levert een kostenbesparing op, met name in de brugmaanden, oftewel het voor- en najaar. Lees op de productpagina meer over deze nieuwe dienst.