Een mogelijke bull voor gasmarkt Q1 2020?

We hebben de eerste wintermaand achter de rug en we zitten nu in de eerste koude periode. Hoe staat de gasmarkt ervoor?

We zien dat de temperaturen op dit moment niet wijzen op aanhoudende kou. In het begin van december worden de temperaturen weer boven het langjarig gemiddelde (normaal) verwacht. En dat impliceert dat de vraag naar gas ook minder is dan normaal. Hieronder ziet u de belangrijkste punten opgesomd:

• Storages Europa zitten 97.54% vol
• Import uit Noorwegen op 90% van het maximum
• Import uit Rusland via de belangrijkste routes op 90% van het maximum
• Er is veel aanbod uit LNG en er komt weer een fikse vloot aan schepen richting West-Europa

 

Op dit moment zit het aan de aanbodzijde van de gasmarkt goed. Echter ligt een mogelijke bull in het vooruitschiet. Deze bull zit in de deal over het gastransport van Russisch gas via Oekraïne. Deze tienjarige overeenkomst tussen deze twee landen eindigt op 31 december. Een nieuwe overeenkomst moet worden gesloten. Nu is de relatie tussen beide landen niet goed. In het verleden is de levering van gas via Oekraïne aan Europa vaker inzet geweest van meningsverschillen en discussie. Op dit moment is het zelfs zover dat beide partijen niet meer met elkaar praten. Een groot deel van het gas in Europa komt namelijk via Oekraïne binnen. Daarbij is er ook een vertraging in de aanleg van Nord Stream 2 naar volgend jaar zomer, waardoor de afhankelijk van deze overeenkomst groter is voor Q1 2020.

 

Als deze zaken naast elkaar worden gelegd, is een neerwaartse druk in de gasmarkt op de resterende wintermaanden te zien. Dit betekent ook dat deze druk steeds verder naar voren geschoven wordt richting de volgende zomer. Het risico op dit moment ligt dus bij Rusland en Oekraïne.

 

Disclaimer