E-boiler als belangrijke elektrificatie-optie

Het overstappen van aardgas naar elektriciteit wordt gezien als een belangrijke manier om de industrie te verduurzamen. Op korte termijn wordt vooral de elektrische boiler (e-boiler) gezien als één van de belangrijkste elektrificatie-optie.

 

De e-boiler wint terrein als nieuwe CO2 reducerende techniek. Een goede reden hiervoor is dat men voor deze techniek subsidie mag aanvragen middels de nieuwe SDE++ (Stimulering Duurzame Energie) subsidie systematiek. In de openstellingsronde van SDE++, eind vorig jaar, is direct voor ruim € 1 miljard subsidie aangevraagd voor dit soort nieuwe technieken.

 

Power to heat
Grootschalige e-boilers kunnen worden gebruikt om warm water of stroom te produceren. Dit kan als alternatief worden ingezet in industriële processen voor ketels of warmtekrachtkoppelingen (WKK). Deze ketels en WKK’s worden steeds vaker ingezet om industriële warmte op te wekken. Er zijn industrieën die bijvoorbeeld elektrisch kunnen verwarmen bij bijvoorbeeld een overproductie door wind en/of zon. Zo kunnen e-boilers de “overtollige” en goedkope elektriciteit van dat moment omzetten in warmte. Hierdoor wordt er efficiënt, flexibel en duurzaam omgegaan met energie. Steeds meer bedrijven maken slim gebruik van deze overschotten aan energie. Zo wordt het elektriciteitsnetwerk steeds meer ontlast. Dit wordt ook wel ‘peakshaving’ genoemd.

 

Flexibiliteit en netstabilisatie
Naast de bovengenoemde industriële power to heat toepassingen die worden gebruikt voor het leveren van warmte, hebben sommige e-boilers de mogelijkheid om flexibel en snel op en/of af te schakelen. Hierdoor zijn zij in staat om te reageren op de behoefte van de markt en zo kunnen zij de benodigde flexibiliteit leveren aan het elektriciteitsnet. Noodvermogen is één van deze vormen van flexibiliteit en zo kan de e-boiler een bijdrage leveren aan netstabilisatie. Het leveren van noodvermogen zorgt voor een verdienpotentieel voor de producent. De terugverdientijd van de e-boiler wordt hierdoor verkort.

 

Zoveel mogelijk waarde ontsluiten
Voor een rendabel en duurzaam systeem moet het peakshaven en het inzetten van de flexibiliteit zo goed mogelijk worden benut. Zo kan het flexibele vermogen van een e-boiler op verschillende energie- en reservemarkten worden verhandelend. Organisaties die hun processen hierop kunnen aanpassen, zullen het meeste profiteren van deze schommelingen. Tot heden is er geen one-size-fits-all oplossing, en blijft het maatwerk. Powerhouse heeft veel expertise op dit vlak en staat voor u klaar om hierbij te helpen.