Dunkelflaute: de uitdaging van de energietransitie

Dunkelflaute is de uitdaging die samenkomt met de energietransitie. Van oorsprong is het een Duitse term voor het samenvallen van donker of duisternis en windstilte. Dunkelflaute staat dus voor dagen met “te” weinig zon en wind en komt vooral voor tijdens de winter. In de winter zijn de dagen korter en de temperaturen lager. Hierdoor neemt de vraag naar elektriciteit toe, maar neemt het aanbod van duurzame energie aanzienlijk af.

 

Dunkelflaute in november en december
Uit de cijfers van Energieopwek.nl blijkt dat in november en ook al in december dagen van Dunkelflaute zijn geweest. November was een maand met pieken en dalen in de duurzame opwek. Op 2 november, de recorddag, hebben windmolens en zonnepanelen genoeg elektriciteit opgewekt om aan 41% van de elektriciteitsvraag te voldoen. Op 23 november, 3 weken later, voldeden deze twee bronnen nog maar aan 2,5% van de vraag. Dit was het dieptepunt van de maand november. Een zeer groot verschil! Volgens een rapport van Energieopwek.nl is de situatie dit jaar nog maar één keer erger geweest. Op 23 januari kwam slechts 1,8% van de elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen.

 

Woensdag 2 december was tot nu toe in december de donkerste dag. Toen werden de tekorten van Nederland nog gecompenseerd door de windproductie van het Verenigd Koninkrijk (VK) en Ierland. Deze compensatie is niet altijd mogelijk. Een Dunkelflaute gebeurt veelal in heel Europa tegelijkertijd en houdt dan voor langere periode aan. Dan is het mogelijk dat de interconnectiviteit met buurlanden niet meer toereikend genoeg is.

 

De tekorten van Dunkelflaute opvangen
De uitdaging van de energietransitie is hoe een langdurende Dunkelflaute te overbruggen. Afgelopen winters hadden de Dunkelflauten nog geen ernstige gevolgen en bleef de leveringszekerheid gegarandeerd. De conventionele energiecentrales vangen deze energietekorten nog op. Daarnaast is er nog andere adequate energieopslag of regelbare reservecapaciteit nodig. Het gevolg is dat er hoge elektriciteitsprijzen komen. Vooral op de intradaymarkt liepen prijzen op tot honderden euro’s per MWh. Naar verwachting zal dit vaker gaan gebeuren en biedt wel degelijk kansen voor onze klanten.